Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítích



RSS feeds

Little Wire - převodník USB / RS232 – SPI – I2C / convertor USB / RS232 – SPI – I2CTisk


Představení projektu Little Wire - malého USB převodníku s otevřenou koncepcí a podporou široké škály protokolů a digitálních/analogových rozhraní.

Little Wire, který by se dal přeložit například jako „malý převodník“, představuje univerzální převodník z USB portu, založený na jediném integrovaném obvodu. Mimo jiného tak Little Wire může pracovat jako USB / RS232 – SPI – I2C převodník, generátor PWM či jako AVR programátor.

http://pandatron.cz/?3325&little_wire

<#EN>
Presentation of the project Little Wire - small USB convertor with open source documentation and it supports a lot of protocols and digital/analog interfaces.

Little Wire, small convertor, is universal convertor from USB port. It contains only one integrated circuit. Little Wire is convertor between USB / RS232 – SPI – I2C, PWM generator or AVR programmer.

http://pandatron.cz/?3325&little_wire

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,536 návštěv