Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Seznamte se - 1$ vývojová deska pro STM8S - STMicro / Meet STMicro STM8S - 1$ development boardTisk


Programujete STM8S mikrokontroléry a nechce se vám stále vyrábět nějaké prototyové desky, protože discovery development boards jsou moc velké a nepraktické? Nemáte možnost vyrobit si vlastní DPS? Co takhle 1$ vývojový kit opravdu jenom s tím nejpotřebnějším?
Jedná se o podobný kit jako je Arduino Mini Pro jenom s tím rozdílem, že mikrokontrolér neobsahuje bootloader a tedy USB slouží pouze k napájení.
Všechny vývody jsou vyvedeny na headery. Deska obsahuje reset tlačítko a 2 LED. Zařízení je možno napájet z 5V, protože deska obsahuje stabilizátor na požadovaných 3.3V.
Velikost vývojové desky je 3cm x 1.8cm.

http://www.cnx-software.com/2015/01/18/one-dollar-development-board/

<#EN>Do you program STM8S microcontrollers and you can't make PCB for prototype and discovery boards are to much big and expensive? What do you say on low-cost development board with with only needed components for working of microcontrollers.
The board is similar as Arduino Mini Pro, but the microcontroller doesn't contain bootloader for programming from USB. USB is used for only power supply.
All GPIO's are connected to headers. The board contains reset button and two LEDs. The board contains own LDO voltage regulator.
The dimension of board is 3cmx1.8cm.

http://www.cnx-software.com/2015/01/18/one-dollar-development-board/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,361,729 návštěv