Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Code Composer Studio (Energia) - TI Cloud ToolsTisk


Texas Instruments zveřejnil nový produkt. Nejedná se o nový mikrokontrolér, ale o TI Cloud. Ten je rozdělen na "Resource Explorer" v kterém naleznete knihovny, example kódy a dokumentaci.

Druhá část je nazvána "Code Composer Studio Cloud". Jedná se o jednoduché vývojové prostředí, v kterém je možné vytvořit projekty pro dané mikrokontroléry od firmy TI (MSP430, Delfino, Concerto, Stellaris nebo Tiva). Po vytvoření projektu a programu můžete provést build projektu a dokonce nahrát program do mikrokontroléru, které máte připojené ve vašem USB portu. K tomu stačí stáhnout doplněk do prohlížeče (jsou podporované Chrome, Firefox a Safari) a program pro komunikaci s mikrokontrélerem (podporovány jsou operační systémy Windows, Linux a iOS).
Je možné psát program jako v CCS nebo i jako gcc sketch Energia.
Podporovány jsou následující LaunchPad: MSP-EXP430G2, MSP-EXPFR4133, MSP-EXP430FR5969 a MSP-EXP430F5529LP.
Webové IDE podporuje i debug funkcionalitu skrze UART - použití printf().
Projekty je možné importovat i exportovat.

Po vyzkoušení tohoto webového nástroje mohu jenom říct, že build i run jsou opravdu velmi rychlé (určitě bude záležet na vytíženosti jejich serveru) a program nutný k nahrání kódu do čipu není nijak objemný (cca 10MB).

http://ccs.ti.com/

<#EN>
Texas Instruments posted a new product. It isn't a new microcontroller, but TI Cloud. It's divided into two parts.
Resource Explorer - you can find libraries, example codes and documentations.

The second part is "Code Composer Studio Cloud". It is easy Web Integrated Development Environment. You can program microcontrollers by TI, e.g. MSP430, Delfino, Concerto, Stellaris or Tiva. After creating project (you can use GCC sketch Energia) you can build code and download to the microcontrollers which connected through your USB. You have to download extension to the web browser (Chrome, Firefox a Safari are supported) and download program for communication between computer and microcontroller (Windows, Linux a iOS are supported).
These LanchPads are supported: MSP-EXP430G2, MSP-EXPFR4133, MSP-EXP430FR5969 and MSP-EXP430F5529LP.
Web IDE supports debug functionality provided is printf() via UART.
It's possible import and export the project.

I tried TI Cloud CCS and I can tell that it is very perfect, build and run are very fast.

http://ccs.ti.com/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,397 návštěv