Vybráno pro vás
 
ESP32 a Arduino IDE - návod


Možná doma ještě ESP32 modul nemáte, ale pokud jej plánujete do budoucna koupit, je dobré vědět, jak to rozchodit třeba v Arduino IDE.

Na stránce se dočtete, co a jak udělat pro Mac a Ubuntu/Debian tak, aby vám ESP32 v Arduino IDE fungoval.

A jestli to celé funguje se dozvíte v poslední části návodu, kde si nahrajete vzorový program pro WiFi scanner.

Celý návod zde: http://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-mac-and-linux-instructions/
 
Diskuze
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.