Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Využijte výhody architektury „Silent Switcher“TiskPokud navrhujete vlastní zdroj, který je založený na spínaném regulátoru, mohl by vám být užitečný tento článek. Spínané regulátory se mohou, při nesprávném navržení obvodu, stát silně rušícím prvkem celého zařízení.

Celý článek najdete zde https://chiptron.cz/articles.php?article_id=131

Odborný článek je od https://www.soselectronic.cz/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,928,702 návštěv