Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Projekt e-Mole ve zkratceTiskPři návštěvě Malostranského Robodoupěte, které se konalo 10.2.2018, mne velmi zaujal projekt e-Mole.

Co to je a čím se projekt zabývá popsal šéfredaktor časopisu Tomáš Feltl.

V roce 2014 ve mně "uzrála" myšlenka časopisu zaměřeného na digitální technologie ve výuce s důrazem na přírodovědné a technické obory. Oslovil jsem tehdy několik kolegů, o kterých jsem věděl, že jsou nejen nadšení pedagogové, ale také sledují nové trendy spojené s digitálními technologiemi a řadu těchto technologií ve svých hodinách běžně používají. A tak se začala psát historie elektronického časopisu e-Mole...

Naším hlavním cílem bylo a je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním. A proč časopis? Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí vidíme v časopisu příležitost přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů. Dalším cílem bylo navázat spolupráci s ostatními "nadšenci" při tvorbě náplně časopisu. Myslím, že i to se nám docela podařilo.

Vedle vlastního časopisu najdete na webu e-Mole.cz také sekci DIY, kde jsou různé naše projekty směřované do školství, jako např. 3D tištěná konstrukční robotická stavebnice m-BITBEAM, školní měřicí systém postavený na Arduinu (MoleBox + MoleGraph) a další.
Intenzivně se také věnujeme problematice využití 3D tisku ve školním prostředí.

Vše kolem e-Molu je "otevřené" a uvítáme Vaše připomínky a nápady. Pokud máte nějaké zajímavé téma či zkušenosti, o které se rádi podělíte se čtenáři e-Molu, ozvěte se nám!


Jak bylo zmíněno výše, k časopisu e-Mole se vážou i další projekty jako jsou robotická stavebnice a školní měřící systém. Ty vám představíme v dalších článcích.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,516 návštěv