Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

IQRF Wireless Challenge IV - VýsledkyTiskFinálového kola, které proběhlo na IQRF Summitu 2018, se zúčastnili řešitelé dvou nejlepších projektů, které byly z přihlášených projektů do finále vybrány.

Oba projekty vzešly z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výuka a projekty využívající IQRF zde mají již mnohaletou tradici a podporu.

Vítěz si odnesl vývojové nástroje pro IoT aplikace – vývojovou sadu DS-IOT-01 od společnosti IQRF Tech, vývojovou desku UP Squared Celeron Duo Core od společnosti AAEON Europe, senzor kvality ovzduší od společnosti Protronix, vzdáleně ovládanou zásuvku Cobra od společnosti Netio Products a vouchery na školení od společnosti JoTio Tech a na využití prostředí Microsoft Azure od společnosti Microsoft.

Škola obou oceněných získala pro výuku dvě sady DS-IOT-01 od společnosti IQRF Tech.Projekty
Systém pro sledování environmentálních veličin
Jan Velička (VŠB-TU Ostrava)

Projekt obsahuje návrh a realizaci měřicího a vizualizačního systému enviromentálních veličin pro měření vnitřního prostředí v budovách. Především se jedná o prostory, kde probíhá výuka. Na základě takto změřených údajů je možné upravit režim větrání v místnosti. Přenos dat je realizován pomocí technologie IQRF.

Navržené zařízení je osazeno nedisperzním IR senzorem CO2 a měřením teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Přenos dat je prostřednictvím sítě IQRF. Zařízení je možné napájet bateriově s možností dobíjení. Signalizace pomocí RGB LED umožňuje okamžitou kontrolu stavu zařízení. Elektronika je umístěna do ABS krabičky KM-84.

Sběr dat je realizován IQRF bránou na platformě Raspberry Pi, UP board nebo pomocí brány ethernetové, WIFI nebo GSM. Data jsou sbírána pomocí DPA protokolu prostřednictvím IQRF sítě s připojením na MQTT broker nebo IQRF cloud.

Pro zpracování naměřených dat je použito grafické prostředí Node-RED. Data jsou pro následné zpracování ukládána do MySQL databáze. Vizualizace dat je v prostředí Grafana.

Součástí jsou výukové a prezentační moduly pro měření environmentálních veličin, a to konkrétně CO2-EVAL a BME280-EVAL. Navržené výukové moduly slouží jako výukový a demonstrační přípravek pro podporu výuky v oblasti návrhu a realizace měřicích systémů pro měření environmentálních veličin. První modul je určen pro měření koncentrace CO2 a teploty. Druhý modul slouží k měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Moduly je možné používat jak samostatně, tak společně zařazené kaskádně. Oba moduly jsou svými rozměry a připojením koncipovány tak, aby mohly být zařaditelné do vývojového řetězce (DDC).

Regulace soustavy založená na technologii IQRF
Marián Antoszyk (VŠB-TU Ostrava)

Cílem projektu bylo vytvořit regulační úlohu, kde přenos dat mezi jednotlivými částmi bude realizován bezdrátově s využitím IQRF technologie. U fyzikálních soustav je někdy nepraktické a náročné instalovat vedení od akčního prvku a zároveň snímacího prvku do řídicí jednotky, která je od procesu vzdálená. Navíc toto vedení bývá pouze signálové a tím pádem ho lze nahradit právě radiofrekvenčním signálem.

Mimo jiné fyzikální soustava vyžaduje regulační zásah pouze v krátkém časovém intervalu, naopak časový interval mezi dvěma událostmi je dlouhý, neboť se nemění požadovaná vstupní veličina. Proto lze navrhovat a implementovat do zařízení sofistikované algoritmy, které svým zasíláním dotazů co nejméně zatěžují přijímače napájené pouze z baterie, a tím lze zvýšit jejich výdrž. Takovému přístupu regulace se rovněž říká Event Based Control.

V projektu je využito těchto technologií:
- IQRF – Bezdrátová komunikace
- REX Controls – Řídicí systém
- Raspberry Pi 3 – Řídicí jednotka
Přednosti:
- Minimalizace hardwaru
- Minimální spotřeba zařízení
- Možnost regulovat libovolné zapojení RLC soustav
- Možnost nasadit na libovolný HW podporující systém REX (průmyslová PC, Raspberry Pi, UP Board, laptop/stolní PC)Partneři soutěže
Soutěž pořádá IQRF Alliance za podpory IQRF Tech, AAEON Europe, Protronix, Netio Products, JoTio Tech, Zyxel, Microsoft.

Děkujeme za podporu všem odborným i mediálním partnerům. Soutěžícím děkujeme za přípravu propracovaných a zajímavých projektů.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,490 návštěv