Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Aktualizace: BigClown a programování v Linux Mint (instalace toolchain a nahrání kódu)TiskČlánek o platformě BigClown z prosince 2017 jsem rozšířil o instalaci BigClown Toolchain a nahrání kódu do Core modulu (dfu mód) na Linux Mint.

Celý článek na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=128

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,063 návštěv