Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Regulátor otáček pro vrtačku / Speed control drillTisk

Uživatel Matus77 nás upozornil na tuto konstrukci za což mu děkujeme.
V článku je popsán hardware (motor, výkonová část regulátoru, snímací část, řídící část...). Článek popisuje měření indukovaného napětí i regulační algoritmus. Vše je přehledně zobrazeno ve vývojovém diagramu a k dispozici jsou grafy s odezvou regulátoru. Srdcem regulátoru je mikrokontrolér ATMega8-16PU. Jak autor píše, regulátor otáček pro vrtačku byl vyroben ve více jak 70 kusech a výrobek se zúčastnil celoslovenské soutěže ZENIT.
Naleznete zde i kompletní materiály k projektu i samotný program pro ATMega8.

http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Regul%C3%A1tor_ot%C3%A1%C4%8Dok_pre_mal%C3%BA_v%C5%95ta%C4%8Dku


<#EN>Member Matus77 our attention on this project. Thank you.
A hardware is described in article (electrical motor, power part of the controller, measuring part, control part...). A article describe measuring induction voltage and control algorithm. The microcontroller ATMega8 is base component in the project. The project was made more than 70x.

http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Regul%C3%A1tor_ot%C3%A1%C4%8Dok_pre_mal%C3%BA_v%C5%95ta%C4%8Dku

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,531 návštěv