Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

STM32 MCU NucleoTisk


STM32 Nucleo - tak se jmenují nové vývojové kity od firmy ST Microelectronics. Dostupné jsou tyto vývojové kity : NUCLEO-F103RB, NUCLEO-L152RE, NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F030R8 (a NUCLEO-F072RB).
Jak můžete poznat, dostupné jsou mikroprocesory z řad F4, F1, F0 a L1. Jak píše oficiální web, vývojová deska Nucleo poskytuje Arduino™ zázemí v podobně Arduino™ rozložení konektorů. Nucleo obsahuje integrovaný ST-LINK debugger/programátor.
Kit můžete programovat a ladit v různých vývojových prostředích (IDE) jako Atollic TrueStudio, Keil, ale také ONLINE překládat v překladači na stránce mbed.org.
Pro ultra low power aplikaci můžete použít kit Nucleo STM32L152RE, pro běžné aplikace naopak Nucleo STM32F030R8 nebo Nucleo STM32F103RB a pro vysoký výkon STM32F401RE.
Vývojové kity obsahují 2 tlačítka (User a Reset), 2 LED (zelená a červená), konektory a samozřejmě již zmíněný debugger/programátor.

http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?icmp=ln1847_pron_pr-nucleo_feb2014
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf


<#EN>
STM32 Nucleo - this is a new name for development boards by ST Microelectronics. These development boards are available: NUCLEO-F103RB, NUCLEO-L152RE, NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F030R8 (and NUCLEO-F072RB).
If you take notice, the microcontrollers are from F4, F1, F0 and L1 series. The development boards contain Arduino™ connectivity. The Nucleo contain integrated ST-LINK (debugger and programmer).
You can program and debug the board in varied IDE and you can compile your program ONLINE at the website mbed.org.
The Nucleo STM32L152RE may be used in low power applications, The Nucleo STM32F030R8 is mainstream board and the Nucleo STM32F103RB may be used for high performance.
These development boards contain 2 button (User and Reset), 2 LEDs (green and red), connectors and debugger/programmer.

http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?icmp=ln1847_pron_pr-nucleo_feb2014
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,072 návštěv