Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

AVRDROID - bezdrátové programování AVR / wireless programming solution for AVR microcontrollerTisk

Pokud chcete programovat mikroprocesory ze svého telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android, pak máte možnost.
Vývojové prostředí se jmenuje AVRDROID, ale je potřeba k němu mít i programátor s bluetooth rozhraním. Pro úspěšné nahrání programu z telefonu/tabletu, je potřeba nahrát bootloader do AVR mikroprocesoru. Je totiž, stejně jako mikroprocesory v Arduino, programován pomocí UARTu (Rx a Tx). Z AVRDROID jsou poslány AT příkazy do bluetooth modulu a ten programuje mikroprocesor AVR. V článku je také napsáno, jak zprovoznit AVRDROID.

http://www.openlogiclabs.com/?p=118
na program upozornil web http://www.mikrozone.sk


<#EN>If you want programm microcontrollers from your a phone or a tablet with a operating system Android, you can begin.
AVRDroid is IDE for programming of microcontrollers AVR, but you have to own a programmer with bluetooth module. For successful loading microcontroller is needed load bootloader to the AVR. The AVR are programmed through UART (Rx and Tx). From AVRDROID are sent AT commands to bluetooth module.

http://www.openlogiclabs.com/?p=118
the article shared the website: http://www.mikrozone.sk

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,334 návštěv