Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Práce se seznamyTiskCílem tohoto návodu je vysvětlit, jak používat seznamy (anglicky list) v MicroPythonu. Seznamy jsou v Pythonu velice důležité datové struktury, které byly přeneseny i do MicroPythonu. Cílem není projít všechny dostupné funkce tohoto datového typu, ale pouze ukázat jeho hlavní výhody a možnosti.
Tento návod byl testován na ESP32-WROOM-32 a ESP8266 pomocí nástrojů uPyCraft a MicroPython IDE. Návod na zprovoznění těchto zařízení a nástrojů naleznete v předchozích příspěvcích. Nejjednodušší způsob, jak projít návodem, je posílat příkazy přímo do konzole.

Celý článek najdete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=236

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,404,350 návštěv