Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Arduino STAR OTTO - první spuštění a nahrání kóduTiskJistě jste již slyšeli o novince z portfolia STMicroelectronics a Arduino.org - Arduino STAR OTTO
Arduino kompatiblní deska s mikrokontrolérem STM32F469.

V dnešním článku vám popíši, co nejstručněji, jak zprovoznit Arduino STAR OTTO - OS Linux Mint.

Nejprve si stáhněte vývojové prostředí ze stránek arduino.org.

Pro instalaci rules souborů využijte sh arduino-linux-setup.sh script dostupný na githubu https://github.com/artynet/Arduino/tree/arduino-linux-setup/build/linux/dist

Po stažení zadejte do terminálu
$ chmod +x arduino-linux-setup.sh
$ ./arduino-linux-setup.sh YourUserName


Za script i návod děkuji Arturo Rinaldi.

Po instalaci musíte přidat *.rules soubor pro správné fungování dfu-util.
vytvoříte soubor 40-dfuse.rules soubor, například v domovské složce.
Do souboru nahrajete tuto část kódu:

# Example udev rules (usually placed in /etc/udev/rules.d)
# Makes STM32 DfuSe device writeable for the "plugdev" group

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", MODE="664", GROUP="plugdev"


Soubor zkopírujete do /etc/udev/rules.d/ pomocí toho příkazu
sudo cp /CestaKSouboru/40-dfuse.rules /etc/udev/rules.d/

Nakonec napíšete tyto příkazy do terminálu

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger


Restartujete počítač


Spustíte Arduino IDE od arduino.org a nainstalujete podporu pro Arduino STAR - OTTO, to provedete kliknutím na Tools -> Board -> Boards manager, vyhledáte Arduino STAR OTTO a kliknete na tlačítko Install

Nahrání programu můžete provést dvěma způsoby. Pomocí OTA (Over The Air) nebo klasicky pomocí sériové linky.

V případě programování pomocí sériové linky vyberete v záložce Tools -> Port připojené zařízení

Jako vzorový příklad můžete například vybrat blikání LED, po nahrání vám začne blikat LED LD13.

V případě programování skrze OTA.

Nejprve připojte Arduino STAR - OTTO, připojte se na vytvořený WiFi přístupový bod Arduino-Star-Otto
Zadejte IP adresu http://192.168.240.1/

Vyhledejte v záložce WiFi svou WiFi síť a zadejte přístupové heslo. V pravé části stránky se vám objeví IP adresa zařízení. Tuto adresu si zkopírujte.

Na pravé straně stránky klikněte na tlačítko Switch to STA mode

Po automatickém restartu desky se vám může objevit hláška, že se změna nepovedla.

Připojte se na svou domácí síť a do řádku prohlížeče zadejte novou IP adresu zařízení. Po načtení stránky se vám objeví, že Arduino STAR - OTTO je v režimu STA.

Zdroj: http://www.arduino.org/learning/getting-started/getting-started-with-arduino-star-otto

Unboxing a jak všechno nastavit

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,735,376 návštěv