Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Vývojová deska s STM32F030F4P6 a její programování (CubeMX a AC6)TiskV tomto článku vám popíšu, jak naprogramovat tuto levnou vývojovou desku s mikrokontrolérem STM32F030. Jako programátor jsem využil ST-LINK dostupný na každé originální vývojové desce Nucleo. Program jsem si připravil v grafickém editoru CubeMX a editoval ho ve vývojovém prostředí AC6 (openstm32.org). Nahrání programu popřípadě jeho ladění probíhá také v AC6.

Na čínském prodejním portálu aliexpress jsem narazil na levnou vývojovou desku s STM32F030F4P6.
Deska, kromě samotného mikrokontroléru z rodiny STM32, obsahuje pouze 3.3V stabilizátor, micro USB, reset tlačítko, LED řízenou z mikrokontroléru a LED indikující připojené napájení.

Desku s mikrokontrolérem STM32F030F4P6 jsem zakoupil na aliexpress za 4.85 USD. Sehnat se ale dá i za 2.5 USD + 3.43 USD pošta do ČR na hotmcu.com nebo 2 USD + 2.60 USD pošta do ČR na electrodragon.com.

O STM32F030F4P6
ARM Cortex M0 32-bit s frekvencí jádra až 48 MHz
FLASH: 16 kB
SRAM: 4 kB
Napájení: 2.4 až 3.6V
1x 16-bit časovač s rožšířeným nastavením
4x 16-bit časovač
1x SPI (SPI1)
1x I2C (I2C1)
1x USART (USART1)
1x 12-bit ADC
15 GPIO
pouzdro TSSOP20

Mikrokontrolér STM32F030 ve variantě F4P6 zatím nemá podporu ve vývojovém studiu Arduino skrze knihovnu stm32duino.

Schéma zapojení a DPS jsou zobrazeny níže (zdroj: icstation.com - momentálně vyprodáno)

Jak jsem zmínil výše, jako programátor jsem použil originální vývojovou desku od STMicroelectronics, která obsahuje ST-LINK. Tento programátor a debugger v jednom je dostupný na všech vývojových deskách Nucleo.

Pro vyzkoušení komunikace a funkčnosti jsem vytvořil triviální kód s blikáním LED.
Nastavení je zobrazeno níže.Nastavení generování kódu pro AC6 (openstm32.org)Propojení programátoru ST-Link a desky s STM32F030
Nucleo - STM32F030
SWCLK - CLK
SWDIO - DIO
NRST - NRST
3V3 - 3V3
GND - GND

Jumper na desce s STM32F030 označený jako BOOT0 musí být spojený s GND.
Jumpery na desce Nucleo, které jsou označeny jako ST-LINK musí být rozpojeny. Jinak by se programoval mikrokontrolér na Nucleo vývojové desce.

Propojení programátoru a vývojové desky vidíte níže.Vygenerovaný kód v CubeMX naimportujete do AC6 (popřípadě jiného IDE) a po kompilaci kódu ho jednoduše nahrajete do STM32F030. Kromě nahrání můžete kód v mikrokontroléru i ladit (debug).

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,934,331 návštěv