Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Hiearchie článků

WiFi modul pro BigClownTisk

Nová verze Wi-Fi modulu (v1.1) pro vývojovou IoT platformu BigClown https://chiptron.cz/news.php?readmore=894BigClown ve svém portfóliu nabízí bezpočet zajímavých modulů, mezi kterými ale chybělo WiFi - k dostání je modul pro IoT sítě LoRa i Sigfox.
Toto chybějící rozhraní v nabídce BigClown je, na druhou stranu, logické. WiFi rozhodně nepatří mezi vhodné rozhraní v low-power aplikacích.
Já jsem se s vyšším odběrem smířil a navrhl jsem modul, který se jednoduše připojí na Core modul a BigClown tak najednou získá WiFi konektivitu.
Neskutečně děkuji za rady bastlířům/bastlířkám, kteří se na vývoji podíleli prostřednictvím sociálních sítí facebook, twitter a google plus.


Zdroj: https://www.bigclown.com/

Základem modulu je čip ESP8266 v modulu ESP12E, ESP07 a ESP08. Ano, tyto tři moduly mají stejný pinout a jsou tak bez problémů použitelné do WiFi modulu.

Při návrhu modulu bylo dbáno na univerzálnost, to znamená:
- Výběr GPIO Core modulu pro řízení ESP8266 - CH_PD (P8 a P9) a RESET (P6 a P7).
- Vyvedení reset, IO14, IO12, IO4, IO5, IO0 a IO2. Některé slouží pro softwarové sběrnice jako je I2C, jiné pro nastavení, z čeho bude ESP8266 Bootovat.

Díky návrhu zapojení, můžete s ESP8266 komunikovat klasicky pomocí AT příkazů (FW který je už dostupný v paměti ESP8266) nebo si nahrát vlastní program do ESP8266.

Pájení

Pro běžné použití WiFi modulu, kde Core modul je hlavní modul, zapájejte všechny součástky vyjíma rezistoru R6 (viz info níže). CH_EN bude povolován z Core modulu BigClown (kvůli snížení spotřeby).
Zapájením pájecích propojek CH_PD a RESET zvolíte, které GPIO budou ovládat řídící signály ESP8266.

Schéma zapojeníPlošný spoj (DPS)Vývody Reset a CH_PD


Funkce Reset a CH_PD signálůZapojení signálů Reset a CH_PD ke Core modulu


Použití WiFi modulu jako samostatné jednotky

V případě, že chcete využít WiFi modul samostatně, bez Core nebo jiného modulu, zapájejte rezistor R6, R1 nechte nezapájený.
Tím docílíte funkce, kdy ESP8266 nebude ve stop režimu.

Nahrání vlastní FW do WiFi modulu

Pokud chcete nahrát do ESP8266 vlastní FW, zapojíte
RX - TX
TX - RX
RST pin - DTR
(GPIO0) IO0 - GND
CH_PD - 3.3V
GND - GND
VCC - 3.3V


a naprogramujete.

Podklady a vzorové kódy

Všechny podklady a vzorové kódy najdete na https://github.com/petus/BigClown_WiFi_module

Nová verze Wi-Fi modulu (v1.1) pro vývojovou IoT platformu BigClown https://chiptron.cz/news.php?readmore=894

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,735,334 návštěv