Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Nová verze Wi-Fi modulu (v1.1) pro vývojovou IoT platformu BigClownTiskNová verze Wi-Fi modulu (nyní v1.1) je dalším vylepšením původní verze 1.0. Ač se liší pouze o jedno desetinné místo, zlepšení jsou oproti původní verzi významná.
Namátkou - odstranění nadbytečných vývodů, možnost použití pinových hřebínků SMT i THT a v neposlední řadě i konektor pro I2C čidlo.

Celý článek najdete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=240

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,680,285 návštěv