Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython návod: Spouštění skriptů z počítačeTisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit, jak spustit MicroPython skript z počítače nástrojem ampy. Návod je platný jak pro ESP32, tak pro ESP8266.

Všechny články o MicroPython a ESP32/ESP8266 najdete na https://chiptron.cz/articles.php?cat_id=23

Ampy je nástroj z Adafruit a zde můžete najít zdrojový kód. Nejjednodušší způsob, jak začít používat ampy, je nainstalovat si ho pomocí pip. Prosím, všimněte si že Adafruit má k ampy hodně dokumentace, kterou velmi doporučuji si projít.

Tento nástroj bude velmi užitečný při spouštění MicroPython kódu ze složky místo posílání příkazů jeden po druhém, jak jsme to dělali v předchozích návodech.

Pro provoz tohoto návodu se přepokládá, že jste již nainstalovali Python a pip na Váš počítač. Také se předpokládá, že máte nainstalovaný MicroPython na ESP32/ESP8266.

Postup
Nejdříve si nainstalujeme ampy. Je potřeba jen otevřít příkazový řádek a zavolat následující příkaz:

pip install adafruit-ampy

V mém případě, (mám nainstalovaný Python 2.7 na Windows) dostanu výstup, který je vidět v obrázku 1 po spuštění příkazu. Váš se může trochu lišit, podle verze Pythonu a operačního systému.


Obrázek 1 - Nainstalování ampy modulu

Jestli preferujete, můžete si to zkontrolovat zde v originálním návodu instalace od Adafruit, kde je více podrobností.

Spuštění kódu skriptu bude nyní velmi jednoduché. Jen vytvořte soubor nazvaný script.py ve složce vašeho počítače a napište do něj kód uvedený níže.
Všimněte si, že můžete soubor pojmenovat i jinak. Ani přípona nemusí být .py (nažil jsem se dát kód do souboru s příponou .txt a také to funguje). Pokud ale soubor obsahuje Python skript, je dobrý zvyk to mít se správnou koncovkou.

print("Hello from my script!")

Nyní už jen uložte soubor a v příkazovém řádku navigujte do složky ve které je tento soubor. V ní spusťte následující příkaz, ve kterém změňte hodnoty v [] za správné hodnoty.

ampy --port [ČísloPortu] run [NázevSouboru]

V mém případě mám ESP8266 na portu COM7 a ESP32 na portu COM5, takže příkazy pro test obou zařízení je ukázaný níže.

ampy --port COM5 run script.py
ampy --port COM7 run script.py


Pokud vše proběhne v pořádku, tak by se vám měl objevit výstup podobný tomu na obrázku 2, který ukazuje výstup skriptu běžícím na ESP32 a ESP8266.


Obrázek 2 - Výstup skriptu, běžícím i na ESP8266 a na ESP32

Důležité: Ve verzi nástroje, kterou jsme použil, se při prvním spuštění jakéhokoli skriptu a připojení zařízení objeví hláška podobná té na obrázku 3. Stane se to i při připojení ESP8266 i ESP32. nicméně po této první chybě funguje vše správně. Ještě jsem nepřišel na důvod, proč tomu tak je, ale podělím se o něj, až na to přijdu, zde.


Obrázek 3 - Chyba při prvním spuštění skriptu

Originální článek je dostupný zde.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
7,256,948 návštěv