Sdílejte násRSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Spouštění skriptů s uPyCraftTisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.

Cílem tohoto návodu je vysvětlit, jak spouštět MicroPython skripty v prostředí uPyCraft. Skripty nám umožní nevykonávat kód příkaz po příkazu, ale spustit dávku příkazů.

Všechny články o MicroPython a ESP32/ESP8266 najdete na https://chiptron.cz/articles.php?cat_id=23

Jak na to:
Prvním krokem před spuštěním skriptu je jeho vytvoření. Vytvoříme si tedy prázdný soubor, kam budeme psát jednotlivé příkazy. Klikneme na zvýrazněné tlačítko na obr. 1.


Obrázek 1 – Vytvoření skriptu

Po kliknutí bychom měli vidět nový panel se souborem (viz obr. 2).

Obrázek 2 – Vytvoření skriptu

Začneme jednoduchým skriptem, který vypíše „Hello World'. Zkopírujte tedy následující text do vašeho prostředí.
print ("Hello world from script")
Po uložení souboru (viz obr. 3), stiskněte tlačítko na obr. 4, aby došlo k připojení k zařízení.


Obrázek 3 – Uložení skriptu


Obrázek 4 – Připojení k ESP32

Po připojení stačí již pouze kód nahrát pomocí tlačítka na obr. 5. Výstup konzole by se měl shodovat s obrázkem.


Obrázek 5 – Nahrání a spuštění skriptu

Pro ověření toho, zda se kód skutečně nahrál a spustil na připojeném zařízení, můžeme spustit tyto příkazy:
import os
os.listdir()

Po jejich vykonání je možné vidět (viz obr. 6), že došlo skutečně ke spuštění na našem zařízení ESP32.


Obrázek 6 – Spuštění skriptu

Můžeme také spustit náš skript přímo ze zařízení pomocí příkazu:
import NAZEV_SKRIPTU
Měli bychom získat stejný výstup, jako při jeho předchozím spuštění.


Obrázek 7 – Spuštění skriptu

Pokud byste nechtěli, aby daný skript na zařízení zůstal uložený, je možné spustit následující příkaz k jeho smazání:
os.remove(‘NAZEV_SKRIPTU.py‘)
Pro ověření, že byl soubor skutečně smazán, můžeme vyzkoušet destičku odpojit a znovu připojit. Soubor se skriptem by zde neměl být.


Obrázek 8 – Ověření smazání souboru

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
5,590,262 návštěv