Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Aktualizace: PWM regulace pomocí ATMega8 / PWM regulation with ATMega8Tisk

Konstrukce je pouze ukázka funkčnosti PWM.


Částečně moje konstrukce (návrh schématu a pájení + oživování a program), která slouží k regulaci LED, ventilátorů a dalších zařízení odebírající
maximální proud do 0.5A (vzhledem k buzení) při maximální výkonové ztrátě na tranzistoru 12.5W a vstupním napětí maximálně 30V (kvůli 78L05).


Vzhledem k tomu, že je tranzistor řízen pomocí PWM a tranzistor je otevřen až do saturace výkonová ztráta se vypočítá:


Proud Ic = 0.5A


Napětí v saturaci Uce = 0.5V


Ztrátový výkon bude Pztr = U * I = 0.25W


V programu je ochrana proti podtečení i přetečení.Program ke stažení zde.


Frekvence PWM je téměř 1KHz. Nastavení mikrokontroleru je defaultni.
Schema (600DPi)
DPS (600DPi)
DPS TOP (600DPi)- fotocesta
DPS BOTTOM (600DPi)- nažehlovací metoda(už připraveno k nažehlení)

Fotky hotové desky (prototyp)
<#EN>
Device is only functional example of PWM.


Device is used for regulation LED, fan and other device with max current 0.5A and max power of transistor 12.5W and input voltage 30V (78L05).
PWM is controled transistor and transistor is in saturation, loss-power is calculated:


Current Ic =0.5A


Voltage in saturation Uce = 0.5V


Loss-power is Ploss = U * I = 0.25W


In the program is shild contra underflow and overflow.Program download.


Frequency PWM is about 1KHz. Microcontroller is set default.
(600DPi) Schematic:
(600DPi) PCB:
(600DPi) Photo-etching PCB TOP:
(600DPi) Laser printing PCB BOTTOM:

Pictures of finished board (prototype).

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,658,941 návštěv