Sdílejte násRSS feeds

ESP12E (NodeMCU, ESP8266) + Si7021Tisk

Tak jsem po pokusech s NodeMCU a SHT75 dostal k další verzi mojí mini meteostanice.

Nyní jsem si vytvořil vlastní DPS pro už vybranou krabičku, kterou jsem osadil stejným modulem s ESP8266 jako je v NodeMCU, tedy ESP12E.
Jako čidlo teploty a vlhkosti bylo vybráno Si7021 od firmy Silicon Labs.
Přímo na DPS se nachází ještě teplotní čidlo LM75. Deska je připravena na další rozšiřující čidla komunikující přes I2C (další header) i čidla analogová (například měření množství plynů - senzory MQ-xx).

Kód je napsán v jazyce Wiring, který je používán pro Arduino desky.

Celý projekt je ke stažení na github.com.

Krabička je KM-27.

Nahrání kódu:
Pokud použijete NodeMCU desku, pak postupujte klasicky jako při běžném nahrávání.
Pokud použijete ESP12E modul pak:
1.) Vyberte NodeMCU_1.0 (NodeMCU module) v Nástroje -> Deska
2.) Zmáčkněte společně tlačítka Reset a Flash a držte je
3.) Spusťte nahrávání kódu
4.) Až se v terminálu Arduino IDE objeví nápis "Nahrávání" pusťte tlačítko Reset.
5.) Kód je nahrán, všechno funguje :-)

Při použití uspávání ESP8266 funkcí deepSleep, odkomentuje patřičný řádek na konci kódu a propojte RST s GPIO16 (D0) - pro NodeMCU, zapájejte propojku SJ1 - pro desku.
//ESP.deepSleep(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_RF_DEFAULT);

I2C sběrnice se nachází na pinech D2 (GPIO4) - SDA a D1 (GPIO5) - SCL.

Pro analogové čidlo je připraven konektor SV2. Rezistory R11 a R12 jsou připraveny pro napěťový dělič - pokud by byl potřeba.

Deska může být napájena skrze miniUSB, konektor pro externí napájení s napětí až 16V (minimálně 3.8V) a konektor pro přímé napájení 3.3V.

Jako webové uložiště hodnot a jejich následné zobrazení je opět použit tmep.cz

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
6,441,992 návštěv