Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Kompletní návod jak nahrát vlastní firmware do chytré zásuvky Professor Smart 10ATiskChytrá zásuvka s měřením spotřeby Professor Smart 10A. Jak přehrát její firmware a použít něco "normálního" jako je třeba Tasmota? Pro Tasmota existuje jednoduchá integrace do vaší domácí automatizaci - Home Assistant.

Detailní návod jak na to sepsal TátaGEEK.

https://tatageek.blog/2021/11/14/jak-nahrat-tasmota-do-chytre-zasuvky-professor-smart-10a

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,919,685 návštěv