Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Eagle: nejpopulárnější ULP (User Language Programs)Tisk

CAD systém Eagle je velmi populární a nabízí mnoho možností lepší, jednodušší a efektivnější práce pomocí takzvaných ULP scriptů (User Language Programs). Nějaké si představíme a popíšeme.
pcb-gcode-3.6.0.4.zip
Generuje Gkódy pro CNC vrtačky a frézy.
aps.ulp
Automatické rozmístěný součástek. Snaží se napodobit rozmístění podle schématu.
exp-project-replace-lbr.ulp
Z projektu vyexportuje jednotlivé součástky jako knihovny.
importexport.zip
ULP script naimportuje celý projekt jako script. Poté můžete tento script naimportovat do jiných projektů.
spice.zip
Script pro generování netlistu pro simulační program Spice.
renum130.ulp
Přečísluje součástky.
place50.zip
Jednoduchý script pro rozmístění součástek. Opět rozmístí součástky tak, jak jsou rozmístěny ve schématu.
hpgl.ulp
ULP pro generování HPGL kódu.
exp-project-lbr.zip
Script pro vytvoření knihovny nebo knihoven e schématu nebo desky.
pattern.zip
Generuje pouzdra SMT součástek (MLD, QFP, SOD, SOIC, SOT)
bga_via.ulp
Vytvoří BGA pouzdra.
ripup-polygon.ulp
Pokud někdy vygenerujete polygon signál a chcete jej "odstranit", pak byste mohli použít tento ULP script.
find-single-ended-wire.ulp
Najde nezapojený vodič na DPS (PCB).

Tyto a spousty dalších ULP scriptů naleznete zde: http://www.cadsoftusa.com/downloads/ulps

AKTUALIZACE: Pokud vám při nějakém použití ulp scriptu napíše eagle .../place.scr permission denied, vytvořete soubor "place.scr" v kterém bude:
GRID LAST;
RATSNEST;

a umístěte ho do domovské složky eagle v Program Files (tak, jak to píše upozornění)

<#EN>CAD system Eagle is very popular which offers a lot of possibilities for better, easier and effective work with an ULP scripts (User Language Programs). I show some ULPs you.
pcb-gcode-3.6.0.4.zip
It generates GCode for drill machine.
aps.ulp
Autoplace by Group. apg.ulp places components on the PCB in the relative positions they have within the selected group on the schematic sheet. A dialogue box sets scale & x,y base positions. An ini file stores the last scale & offset values, to aid interactive placement. This ULP is a refinement of aps.ulp.
exp-project-replace-lbr.ulp
This is a modified version of 'exp-project-lbr' that also generates a script that replaces all parts in your schematic with the newly generated library. Thus, your schematic/board will be updated to use all parts from the single library. Note you must use the generate as "single lib" option in order to replace all parts. Note you can also disable the library prefix name if desired.
importexport.zip
These ULPs can export a complete project as (special) script file, so that it can be imported in a different project again. Both schematics AND routed layout are exported/imported. Useful for channel duplication or creating a library of circuit snippets.
spice.zip
ULP for generating a SPICE netlist (any comment is welcome)
renum130.ulp
Přečísluje součástky.
place50.zip
Simple Autoplacer, run this ulp in the schematic; and exec the resulting script in the new created PCB - it will place all parts of the board to the position in the schematic. Most useful for analog designs.
hpgl.ulp
Generates a HPGL file for each schematic page
exp-project-lbr.zip
Create library or libraries from schematic/board Correct working path Optional: Create with or without LBR-Name as Prefix ULP-Version 4.1.5
pattern.zip
Generates packages for SMT.(CAE, CHP, MLD, QFP, SOD, SOIC, SOT)
bga_via.ulp
Creates BGA packages with offset via"s and trace between
ripup-polygon.ulp
Ripup only polygons by signal name in visible layer
find-single-ended-wire.ulp
Find single ended wire and vias.

You can find more ULP's scripts http://www.cadsoftusa.com/downloads/ulps

NOTICE: If you use some ulp script and eagle writes .../place.scr permission denied, create file "place.scr":
GRID LAST;
RATSNEST;

and you have to place to the home directory in the Program Files

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,543,633 návštěv