Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Arietta G25 - konkurence Intel Edison / Arietta G25 - rival of Intel EdisonTisk


Pokud je vám Raspberry Pi velké a má zbytečně mnoho funkcí, zkuste Arietta G25. Konkurent single-board počítače Intel Edison. Velikost desky je 25x53mm a i takto malém rozměru se nalézá hodně výkonu.
Malé porovnání parametrů s Intel Edison:


Intel EdisonArietta G25
Typ procesoruIntel Atom 500MHz (Silvermont) a 32bitový Quark (100 MHz)Atmel AT91SAM9G25 SoC (ARM9 @ 400Mhz)
RAM1 GB LPDDR3DDR2 128MB nebo 256MB
Podporovaná FLASH4GBaž 64GB
KomunikaceWiFi Broadcom 43340 802.11 a/b/g/n, BlueTooth 4.0WiFi 802.11b/g/n


Mezi další vlastnosti Arietta G25 patří 1x full speed USB, 1x host/device USB, 1x host USB (použito pro WiFi adapter), 3x UART, 2x I2C bus, 1x SPI s frekvencí od 5 do 50MHz, 4 kanály PWM, 4 kanály 10bit AD převodníku, debug rozhraní. Zařízení podporuje Linux Kernel verze 3.16.1, Debian Wheezy.
Zařízení plně open-source od firmware přes software až po toolchains.
Lze programovat v C, C++, Pythonu, Java, Perl, PHP, Node JS, Lua, Basic nebo Shell.
K programování můžete využít webové IDE Codiad.
A cena? Verze se 128MB DDR2 RAM stojí 25 Eur, 256MB DDR2 RAM pak 30 Eur.

Projekt sdílel web: http://www.open-electronics.org/arietta-g25-the-last-embedded-linux-board/?utm_content=buffer9eae3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Stránka projektu: http://www.acmesystems.it/arietta

<#EN>

If you think that the Raspberry Pi is big and has a lot of unnecessarily function, try the Arietta G25. Rival of Intel Edison. The dimesion of board is little, but it has a more powerful.
Short comparation of parameters with Intel Edison:


Intel EdisonArietta G25
Type of processorIntel Atom 500MHz (Silvermont) and 32bit Quark (100 MHz)Atmel AT91SAM9G25 SoC (ARM9 @ 400Mhz)
RAM1 GB LPDDR3DDR2 128MB or 256MB
FLASH4GBaž 64GB
CommunicationWiFi Broadcom 43340 802.11 a/b/g/n, BlueTooth 4.0WiFi 802.11b/g/n


Next features of Arietta G25 are: 1x full speed USB, 1x host/device USB, 1x host USB (it used for WiFi adapter), 3x UART, 2x I2C bus, 1x SPI with frquency from 5 to 50MHz, 4 channels PWM, 4 channels 10bit ADC, debug interface.
The device supported Linux Kernel version 3.16.1, Debian Wheezy.
The device is open-source from firmware during software to toolchains.
You can program it in C, C++, Python, Java, Perl, PHP, Node JS, Lua, Basic or Shell.
You can use web IDE Codiad for programming.
And price? Version with 128MB DDR2 RAM costs 25 Eur, 256MB DDR2 RAM costs 30 Eur.

The device shared: http://www.open-electronics.org/arietta-g25-the-last-embedded-linux-board/?utm_content=buffer9eae3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
The website of project: http://www.acmesystems.it/arietta

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,480 návštěv