Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESLOV - IoT kitTiskNa kickstarteru se objevila další zajímavá kampaň. Nyní ale o Arduino.
Modulární vývojový kit, který si uspořádáte podle vlastního uvážení.
"Programování" pak můžete provádět jako grafické propojování jednotlivých komponent. Projekt pak můžete sdílet do Arduino Cloud.

Výběr modulů je více než bohatý. Jeden modul se skládá z třech sub-modulů.
Fitness Monitor - GPS, OLED a Touch modul
Seismic Detector - Motion, RGB LED, Buzzer
Smart Thermostat - Encoder, OLED, Temp&Hum modul
Enviromental Tower - Temp&Hum, PIR, Air Quality modul
Irrigation System - Generic In, Relay, RGB LED modul
Walkie Talkie - MIC, Buzzer, Button modul
Bike/Pet Tracker - GPS, Button, LED modul
Pet Feeder - Button, Servo, IR Distance modul
Light Theremin - Light Sensor, Buzzer, Button modul

Samozřejmě si můžete seskládat vlastní :-)


Jak jste si možná mohli domyslet, celý koncept je propojen I2C sběrnicí - tedy každý modul má svou vlastní adresu. Na každé destičce je tedy mikrokontrolér ATMega328P a k ní jedna důležitá součástka (GPS, IR, Tlačítko a další) a vzájemně jsou propojeny sběrnicí I2C s clockem standardních 400 KHz. Na desce je umístěn i jeden multifunkční pin sloužící například jako indikace přerušení (IRQ) nebo WakeUp pin.

Moduly jsou napájeny 3.3V a mikrokontroléry obsahují I2C bootloader.

Důležitou součástí je Wireless HUB, k němu jsou připojeny vybrané moduly a skrze tento HUB prezentovány světu.
Srdcem desky je Microchip SAMD21 ARM Cortex-M0+ a o propojení se světem se stará WiFi modul MKR1000.Odkaz na kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/iot-invention-kit/eslov-iot-invention-kit

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,404,124 návštěv