Vybráno pro vás
 
Deska pro meteostanici s ESP8266 - nový firmware


K desce meteostanice druhé generace byl vytvořen další ukázkový kód. Původní kód četl teplotu a tlak z čidla Si7021 a data posílal na stránku tmep.cz, kde data zobrazil do přehledného grafu.
Nový kód opět čte hodnoty z čidla Si7021, ale data nikam neposílá, ale zobrazuje je na OLED displeji s rozlišením 128x64px.

Celý článek i s odkazem na projekt naleznete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=113
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.