Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Ladění programu na ESP32 z visual studio code a použití raspberry pi jako JTAG adaptéru.TiskDaniel Skopalík sdílel návod, jak použít populární jednodeskový počítač RaspberryPi jako JTAG programátor například ESP32.

Celý článek najdete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=219

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,934,741 návštěv