Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Spouštění skriptů s uPyCraftTiskCílem tohoto návodu je vysvětlit, jak spouštět MicroPython skripty v prostředí uPyCraft. Skripty nám umožní nevykonávat kód příkaz po příkazu, ale spustit dávku příkazů.
Jak na to:
Prvním krokem před spuštěním skriptu je jeho vytvoření. Vytvoříme si tedy prázdný soubor, kam budeme psát jednotlivé příkazy. Klikneme na zvýrazněné tlačítko na ...

Celý článek najdete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=235

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,919,812 návštěv