Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

STM32 vývojové desky do $5 (ebay a aliexpress)Tisk

V návaznosti na mou LinuxDays 2017 přednášku bych zde rád zmínil několik velmi levných desek, které obsahují mikrokontrolér STM32 a stojí doslova pár desetinkorun - do $5 (bez pošty).

Nedočkáte se u nich ST-LINK programátoru/debuggeru, který by byl přímo na desce. Ale zase stojí fakt pár korun a můžete u nich použít USB nebo UART bootloader.

Minimum system development board STM32
Máme tu dvě verze. První, běžně prodávanou:

Schéma v pdf dostupné zde.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32736301118.html, cena: přes $2.

Druhou prodává firma robotdyn, Je levnější a uspořádání na desce je jiné.

Schéma v pdf dostupné zde.
https://www.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-STM32-ARM-Cortex-M3-Minimum-System-Development-Board/32802556794.html, cena: méně než $4.

Obě desky spojuje to samé. Obsahují mikrokontrolér STM32F103C8T6 (Jádro 32bit ARM Cortex M3, Maximální frekvence hodin 72 MHz,Velikost programovací paměti 64 kB, Velikost datové RAM 20 kB), mikroUSB konektor, JTAG header a header na nastavení bootloaderu - UART, USB a RESET tlačítko.

Pro využití UART bootloaderu musíte nastavit BOOT0 a BOOT1 takto:
Boot Jumper-0 na 1
Boot Jumper-1 na 0,
nahrajete kód, vyndáte propojky a resetujete. Do obou desek lze nahrát USB bootloader.

Velký Minimum system development board s STM32
Další deska s STM32F103C8T6, tahle ale má vyvedené všechny vývody mikrokontroléru. Opět můžete využít UART bootloader. Stačí správně nastavit propojky BOOT0 a BOOT1.
Pokud máte po ruce JTAG programátor, na desce jistě využijete JTAG konektor. Header pro UART je vyveden na samostatný header.


https://www.aliexpress.com/item/ARM-Cortex-M3-STM32F103C8T6-STM32-Minimum-System-Development-Board/32647158809.html. Cena cca $5.

Klon Maple Mini
Jak jsem zmínil na přednášce, klony firmy LeafLabs se staly tak populárními až se začaly kopírovat.

Schéma v pdf dostupné zde.
https://www.aliexpress.com/item-img/STM32F103RCBT6-ARM-Cortex-M3-leaflabs-Leaf-maple-mini-module-for-arduino-STM32/1878982440.html?, cena cca $4.

Na desce naleznete mikrokontrolér STM32F103RCBT6 (Jádro 32bit ARM Cortex M3, Maximální frekvence hodin 72 MHz,Velikost programovací paměti 128 kB, Velikost datové RAM 20 kB), miniUSB konektor, RESET tlačítko a další tlačítko. Kombinají obou se dostanete do USB bootloader módu. Po nahrání kódu jenom desku resetujete pomocí tlačítka.

Všechny desky rozchodíte v Arduino IDE. Stáhněte si tento repozitář a držte se pokynů.
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,658,685 návštěv