Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Jednoduchý osciloskop s STM32F103 naprogramovaný v Arduino IDETiskDnešní novinka vám ukáže zajímavý projekt téměř kapesního "osciloskopu" poháněným vývojovou deskou BluePill s mikrokontrolérem STM32F103 také zvaným Minimum System Development Board for STM32.

Už jsme zde ukázal několik takových "ukazovátek průběhů" - Arduino FIO (ATmega328) s LCD (128x64px) nebo Miniscope v2 v několika variantách zobrazující průbeh na počítači.

Tento projekt kombinuje oba výše zmíněné projekty.
Srdcem "osciloskopu" je mikrokontrolér z rodiny STM32 - STM32F103 na vývojové desce BluePill.
Průběh je zobrazován na LCD s řadičem ILI9341 (2.4'' TFT 240x320 px).
Frekvence ADC převodníku je 1MHz, teoreticky tedy můžete měřit frekvenci až 500 KHz.Výsledky z osciloskopu nejsou nijak ohromující, nejsou zde žádné ochrany ani přizpůsobení, ale přezevšechno to je zajímavá konstrukce, která může fungovat jako výše zmíněné ukazovátko průběhů. Nic vám nebrání vytvořit analogovou část, vylepšit kód implementací podpory sychronního měření frekvence pomocí dvou ADC s kterou teoreticky můžete dostat vzorkovací frekvenci až na 2MHz.

Zapojení je tak jednoduché, že samotná konstrukce nemá ani schéma.

Vychytávkou tohoto osciloskopu je možnost vyčítat hodnoty z ADC měřeného průběhu skrze UART.
V programu jej musíte povolit "boolean serialOutput = false true;"

Ovládání je jednoduché, v Serial monitoru (Arduino IDE) zadáte jednopísmené příkazy.
Příkaz "s" vám vypíše celý buffer hodnot z ADC, které jednoduše zkopírujete např. do excelu a vytvoříte graf nebo použijete program GnuPlot, který je multiplatformní.

Mezi další příkazy patří:
t - snížení časové základy
T - zvýšení časové základny
z - Zoom Out
Z - Zoom In
r - posuň průběh doprava
l - posuň průběh doleva

Wiki stránku projektu naleznete zde: https://github.com/pingumacpenguin/STM32-O-Scope/wiki

Github projekt zde: https://github.com/pingumacpenguin/STM32-O-Scope


Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,928,592 návštěv