Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

TTGO T-Display prakticky - jak začítTisk

Tak TTGO T-Display s ESP32 už máme doma, ale jak začít?
Vytvořil jsem video - bez komentářů - kde najdete postup kam co zkopírovat a kde co nastavit.
A pusťte si k videu nějakou hezkou písničku :)00:22 - github project
00:36 - depedency libraries
01:18 - import libraries to Arduino IDE
01:50 - bad name of example - just ignore
02:11 - copy TTGO_T_Display.h file to Arduino/libreries/TFT-eSPI/User_Setups folder
03:25 - copy define of TTGO T-Display to User_Setup_Select.h, IMPORTANT NOTE: Comment this line of code #define ILI9341_DRIVER in /User_Setup.h
04:03 - open example from TTGO github
04:38 - Arduino IDE created a new folder for example, copy bmp.h to new example folder
05:00 - copy ESP32 library to Arduino IDE
05:55 - choose ESP32 Dev Kit in Board selection
06:45 - example in real

Původní článek: https://chiptron.cz/news.php?readmore=876
Stránka produktu: http://www.lilygo.cn/claprod_view.aspx?TypeId=21&Id=1128&FId=t28:21:28
Github produktu: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,658,614 návštěv