Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

2. STM32F769 - MbedTisk

Lukáš Beran (web, linkedin, google+, twitter, facebook) mi poslal článek o jeho začátcích s vývojovým kitem STM32F769 Discovery v vývojovém prostředí embed. Článků bude jistě více. Za článek děkuji.

Všechny články o STM32F769 Discovery:
1. STM32F769 - Úvod
2. STM32F769 - Mbed
3. STM32F769 - ESP8266


Jak jsem již zmínil v úvodním článku, k programování STM32 bych chtěl používat prostředí Mbed. Toto prostředí mne nadchlo především tím, že se do PC nic neinstaluje, jedná se o online vývojové prostředí a tudíž můžete programovat kdekoliv máte přístup k internetu. Všechny knihovny, program a kompilace probíhá na vzdálených serverech, tudíž do PC si na konec stáhnete .bin a ten uložíte přímo do STM32 mikrokontroléru. Ovšem pro někoho může být problém v případě, že potřebujete něco naprogramovat a nemá přístup k internetu, proto jako se vším zde najdeme určité pro a proti :)Začátek v Mbed je překvapivě jednoduchý, v podstatě se stačí zaregistrovat, otevřít online vývojové prostředí, přidat desku a můžeme začít programovat. Podpora vývojových desek je poměrně rozsáhlá a i v případě modulů popř. různých komponent jsem byl překvapen kolik je zde knihoven a ukázkových programů. Přidání vývojové desky provedeme na této adrese: https://os.mbed.com/platforms/ kde stačí najít vaší vývojovou desku a kliknout na Add to your Mbed compiler.Poté v horní části webu přejdeme do kompilátoru, zde už jen stačí kliknout na new a můžeme si vybrat jeden z ukázkových příkladů, popřípadě začít s čistým projektem.Abych jsem si vyzkoušel nahrání programu do STM32 a komunikaci s mikrokontrolérem použiji ukázkový program: Print on PC example. Jedná se u opravdu jednoduchý program, který v terminálu vypíše Hello world a poté zde zobrazuje dobu běhu programu. Do tohoto programu jsem přidal dvě řádky kde si definuji RX a TX pin a ještě rychlost komunikace. Pro nahrání programu do STM32 stačí v prostředí Mbed kliknout na Compile a poté proběhne kompilace a následně je možné stáhnout zkompilovaný program s příponou .bin do STM32.

Serial pc(SERIAL_TX, SERIAL_RX);
DigitalOut led(LED1);
int main()
{
pc.baud(115200);
int i = 1;
pc.printf("Hello World ! \r\n");
while(1) {
wait(1); // 1 second
led = !led; // Toggle LED
pc.printf("This program runs since %d seconds.\r\n", i++);
}
}
Jelikož Mbed je webové prostředí, nemá v sobě implementovaný terminál, jako tomu je například u ArduinoIDE. Proto je zapotřebí stáhnout program, který nám umožní komunikovat přes RS232. Osobně používám program putty, stáhnete jej zde: Putty download. Po stažení stačí program spustit nastavit sériovou komunikaci, následně nastavit rychlost komunikace a navázat spojení. Poté se nám zobrazí okno ve kterém bude Hello world a následně se bude vypisovat doba běhu programu.

V příštím článku bych chtěl popsat jak nahrát do wifi modulu ESP8266 (ESP-01) potřebný firmware, následně ESP připojit k STM32 a komunikovat s ním.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,934,354 návštěv