Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

3. STM32F769 - ESP8266Tisk

Lukáš Beran (web, linkedin, google+, twitter, facebook) mi poslal článek o jeho začátcích s vývojovým kitem STM32F769 Discovery v vývojovém prostředí embed společně s ESP8266. Článků bude jistě více. Za článek děkuji.

Všechny články o STM32F769 Discovery:
1. STM32F769 - Úvod
2. STM32F769 - Mbed
3. STM32F769 - ESP8266


Vzhledem k tomu, že STM32F769 nemá přímo na desce zabudovaný wifi čip, tak pokud chceme komunikovat se světem, je nutné k vývojovému kitu připojit wifi modul. Naštěstí vývojáři přemýšleli a připravili na desce se STM32F769 patici pro připojení ESP 8266 ESP - 01.

Ovšem před připojením modulu ESP - 01 je nutné nahrát příslušný firmware do ESP. Teoreticky lze využít jakoukoliv verzi AT firmware a komunikovat s ESP pomocí AT příkazu. Na stránkách mbed je dokonce možné najít podporu k ESP8266 a k němu doporučený FW, je zde i návod jak postupovat při nahrávání FW.

V podstatě se k nahrání použije program pro STM32, který vytvoří tunel mezi sériovou linkou STM se sériovou linku ESP. Před celým nahráním je nutné ESP připojit k STM32 dle doporučení, jinak není možné provést nahrání FW. Protože můj vývojoví kit má přímo určenou patici pro ESP, není tedy možné připojit GPIO - 0 na GND, tak jsem při nahrání FW postupoval podle mého návodu na youtube, stačí tedy FW stáhnout a do ESP nahrát pomocí USB-RS232 převodníku.

Po nahrání FW do ESP jsem mohl ESP připojit do patice a do STM32 nahrát program pro vytvoření "tunelu" mezi STM32 a ESP.

#include "mbed.h"

RawSerial pc(USBTX, USBRX);

RawSerial dev(PC_12, PD_2); // tx, rx

DigitalOut led1(LED1);

DigitalOut led4(LED4);

void dev_recv()
{
led1 = !led1;
while(dev.readable())
{
pc.putc(dev.getc());
}

}

void pc_recv()
{
led4 = !led4;
while(pc.readable())
{
dev.putc(pc.getc());
}
}

int main()
{
pc.baud(115200);
dev.baud(115200);
pc.attach(&pc_recv, Serial::RxIrq);
dev.attach(&dev_recv, Serial::RxIrq);
while(1)
{
sleep();
}
}

Následně pro otestování stačí odeslat: AT a odpověď bychom měli obdržet OK. Tím si otestujeme, že nahrání FW došlo bez problémů a komunikace s ESP je funkční. Pokud chcete zkusit další AT příkazy, tak seznam AT příkazů lze najít zde : ESP8266 - AT Command Reference. V dalším dílu bych chtěl popsat jak postupovat při komunikaci s thingspeak a zobrazení dat přijatých z thingspeak.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,775,474 návštěv