Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Hiearchie článků

VHDL - hradlo ANDTisk

Jazyk VHDL je úplně jiný než kterýkoli jiný jazyk používaný v mikrokontrolérech. Každý příkaz se provádí paralelně. Tutoriálů je docela dost, takže si myslím, že základy můžete čerpat kdekoli z internetu.

Například zde: http://www.prochazka.profitux.cz/index.php?p=vhdl nebo si můžete koupit knihu: Číslicové systémy a jazyk VHDL, od autorů: Jiří Pinker a Martin Poupa z roku 2006, nakladatelství BEN.

Jako vývojové prostředí budeme používat ModelSim od Altery.

Nejprve si založíme projekt:

Poté zadáme název nového projektu.

Po odkliknutí budeme dotázáni, zda má vytvořit nový soubor nebo přidat existující.

Při odkliknutí "Create New File" se objeví okno pro zadání názvu souboru.

Založíme si rovnou 2 soubory a to "and.vhdl" a "tb_and.vhd". TB - test Bench, soubor, testující chování námi navrženého obvodu. Jak můžete vidět, v kolonce "Status" jsou otazníky, to znamená soubory ještě nebyli zkompilovány.

Soubor and.vhd

Soubor tb_and.vhd

Kompilaci souborů provedete tlačítkem Compile All.

Pokud kompilace proběhne v pořádku, objeví se ve kolonce "Status" fajfka.

Spuštění simulace provedeme v záložce "Simulate" -> "Start Simulation".

Objeví se okno, kde vybereme název našeho projektu a označíme složku "tb" a odklikneme OK.

Objeví se nové okno, kde vidíte (vpravo) všechny signály.

Označíme všechny simulace, klikneme pravým tlačítkem myši a dáme "Add Wave" nebo "Ctrl + W"

Otevře se nové okno se simulací, kde pro spuštění simulace klikneme na tlačítka "Run -All" a poté odzoomujeme tlačítkem "Zoom Full"

Na následujícím obrázku vidíte spuštěnou simulaci. Kliknutím myši na ono simulace se objeví kurzor, který vlevo (/tb/a např) ukazuje ukazuje aktuální hodnotu signálů.

Kód pro "and.vhd" a "tb_and.vhd" můžete stáhnout zde.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,421,986 návštěv