Vybráno pro vás
 
Hiearchie článků
 
ESP32, SunDuino - teplotní/vlhkostní čidlo Si7021 a OLED 128x64px (I2C)
Další článek o ESP32. Opět připojíme teplotní/vlhkostní čidlo Si7021 (HTU21) a údaje z čidla zobrazíme na OLED s rozlišení 128x64px komunikující přes sběrnici I2C.

Za zaslání ESP32 děkuji dfrobot.com.
Za SunDuino ESP32 zase jeho vývojáři.

Další části článků o ESP32:
ESP32 a Arduino IDE
ESP32, SunDuino a teplotní/vlhkostní čidlo Si7021 (HTU21)
ESP32, SunDuino - teplotní/vlhkostní čidlo Si7021 a OLED 128x64px (I2C)


Pro připojení OLED komunikující skrze I2C doporučuji přečíst i tento článek.
Můj OLED modul má na výběr zda komunikovat přes I2C nebo SPI. Pokud máte OLED přímo se sběrnicí I2C, pak si zjistěte jeho adresu a na adafruit si stáhněte knihovnu pro Arduino.
Knihovna pro Si7021 je na https://learn.sparkfun.com/tutorials/si7021-humidity-and-temperature-sensor-hookup-guide

Propojení čidla Si7021, OLED se SunDuino ESP32 je jednoduché. Kromě napájení 3V3 a GND připojte SDA k SDA ESP32 (pin 21) a SCL k SCL ESP32 (22).Kromě I2C sběrnice je nutné zapojit RESET pin displeje. Ten je v programu nastaven na pin 19. Ten je zapojen nad SDA SunDuino.

Celý kód je dostupný na github https://github.com/petus/ESP32_SunDuino_Si7021_OLED_128x64px

Výsledek pak vypadá takto

Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.