Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32-CAM pro strojové učeníTiskESP32-CAM je velmi zajímavý vývojový kit s ESP32 a kamerou. Můžete jej použit jako zabezpečovací zařízení nebo třeba pro vyhodnocení snímaných objektů na základě Tensorflow.js. Tensorflow je knihovna pro strojové učení.

ESP32-CAM streamuje obraz, knihovna Tensorflow.js vyhodnotí pomocí strojového učení o jaký objekt se jedná a ESP32-CAM jako server zobrazí na HTML stránce jak obraz tak vyhodnocení.

Na ESP32-CAM běží webový server, který poskytuje webovou stránku ts.html, kliknete na tlačítko na webu a ESP32-CAM si uloží obrázek a vyhodnotí uložený obrázek. Ten projde skrze Tensorflow.js a výsledek vyhodnocení opět uvidíte na té stejné webové adrese.

Celý návod najdete na https://www.survivingwithandroid.com/esp32-cam-tensorflow-js/amp/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,060 návštěv