Vybráno pro vás
 
Články
Atmel mikrokontroléry (AVR, ATMega, ATXMega, ATTiny...) (11)
Atmel mikrokontroléry / Atmel microcontrollers (AVR, ATMega, ATXMega, ATTiny...)
BEZmikrokontrolérů (3)
BEZmikrokontrolérů
BigClown (2)
Nastavení projektu, seznámení s moduly, projekty
C pro počítač (1)
Programy v jazyce C pro počítač.
ESP32, ESP8266, NodeMCU , Wemos, RTLDuino... (10)
ESP32, ESP8266, NodeMCU , Wemos, RTLDuino...
Fotogalerie / Photo gallery (3)
Fotogalerie různých výrobků a zařízení
FPGA-VHDL (3)
Programování FPGA ve VHDL
Komerce (4)
Komerční sdělení
MSP430 (MSP430F2132, MSP430G2553, LaunchPad...) (8)
MSP430 (MSP430F2132, MSP430G2553, LaunchPad...)
Návody a rady / Tutorials (10)
Návody a rady k programům a výrobním postupům
Pascal pro počítač (1)
Jazyk Pascal pro počítač
Programátory, převodníky (USB<->UART) (3)
Programátory, převodníky (USB<->UART)
Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi, BeagleBone (21)
Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi, BeagleBone, Raspbian, Cubian, Linux
Software (6)
Software pro PC pro různé výpočty
STM32F4, STM32F7, STM32L1, STM32F3, Nucleo, Discovery (14)
STM32 (STM32F303, STM32L100, STM32L152, STM32F407, STM32F429, STM32F746, Nucleo, Discovery...)
Teorie (3)
Teorie
Vše ostatní / others (11)
Články, které se jinam nehodí. / These articles do not fit elsewhere
Zdroje, měniče (3)
Zdroje a měniče
Čidla, indikátory / Sensors (6)
Čidla, indikátory
 
Diskuze
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.