Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Články: MSP430 (MSP430F2132, MSP430G2553, LaunchPad...)

Funkční programy pro MSP430 (MSP430G2553) / Code for MSP430 (MSP430G2553)
Jednoduché programy pro MSP430G2553. Example code for MSP430G2553

Funkční programy pro MSP430 (MSP430F2132) / Code for MSP430 (MSP430F2132)
Tak jsem začal s přepisováním programů z MSP430G2553 na MSP430F2132 / I began to rewrite code for MSP430F2132 . Budu tu psát programy jak pro Code Composer Studio , tak i pro mspgcc / I will write code for CCS (Code Composer Studio) and mspgcc. (pokud to tedy bude v mých silách :-) ).


MSP430F2132 a programovaní přes LaunchPad - Spy-bi Wire / MSP430F2132 and programming with LaunchPad - Spy-bi Wire
Tak nadešel čas se posunout opět dopředu a vzhledem k tomu, že moje bakalářská práce bude s mikrokontrolerem MSP430F2132, řešil jsem, jak ho naprogramovat. Na internetu jsem se dozvěděl, že by to měl zvládat LaunchPad, neboť F2132 jde programovat pomocí JTAG (4-vodičový), ale také, což je důležitější vzhledem k LauchPadu, 2-vodičovým JTAG tzv. Spy-bi Wire (SBW). <#EN>Microcontroller MSP430F2132 is programming 2-Wire JTAG (=SBW, Spy-bi Wire) or 4-Wire JTAG. Explain board LaunchPad can programming SBW. On input reset (RST) is connected pull-up resistor.

Rozšiřující deska k LaunchPad od TI-2. verze / Expanded board for LaunchPad by TI-2.version
Jak nastal čas, tak první kit přestal být dostačující a tak jsem navrhl druhou verzi, tentokrát s dalšími periferiemi. Nově je zde slot k micro SD kartě, rozšiřující piny, EEPROM paměť (24C02/04/08) , možnost připojeního externího zdroje +5V, konverze logiky mezi napětími +3.3V a +5V obousměrně. Realizovány jsou pomocí známého zapojení s unipolárním tranzistorem (dále jen UT) a dvěma rezistory.

Měření teploty s MSP430G2553 s interním čidlem teploty/ Measurement of temperature with MSP430G2553 with internal sensor of temperature
Tak tu máme další článek a tentokrát, jak nadpis napovídá, se bude týkat měření teploty pomocí vnitřního čidla teploty mikrokontroléru MSP430G2553. Vnitřní čidlo teploty je realizováno zdrojem proudu protékajícím diodou. Takže neočekávejte přesnost. Ale jako hrátky s touto periferií (ADC) jsou dostačující.

Programování MSP430 pod Ubuntu (Linux Mint)/Programming of MPS430 for Ubuntu (Linux Mint)
Po nějakém čase programování MSP430-Launchpad pod Windowsem jsem hledal způsob, jak ho programovat pod Linux/Ubuntu a našel jsem! Ovšem jsem musel zkombinovat několik návodů, neboť se vždy našel nějaký problém. Tak se vrhneme do toho - mspdebug, mspgcc <#EN> How to program MSP430 for Linux/Ubuntu (Linux Mint) - mspdebug, mspgcc

Jednoduchý kit k LaunchPadu od TI/ Simple kit for LaunchPad by TI
Tak tu máme další bastl. Tentokráte rozšíření LaunchPadu o diody navíc, tlačítka, trimry na vyzkoušení AD převodníků a teplotní čidlo AD7415 se sběrnicí I2C (IIC). Tento kit lze přímo napojit na LaunchPad

Programy s MSP430 - LaunchPad + video/Programs with MS430 - LaunchPad + video
Potom co jsem si objednal LaunchPad od TI jsem začal experimentovat a první program, jak jinak, je blikání. Protože jsem se trochu pral s CCS (Code Composer Studio v4) přidal jsem i návod

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,460,791 návštěv