Sdílejte násRSS feeds

Hiearchie článků

Články: Zdroje, měniče

PowerShield - plošný spoj s regulátorem a nabíjecím obvodem pro ESP32 MiniKit i Wemos D1 mini
Oblíbil jsem si vývojovou desku ESP32 MiniKit zejména díky snadné dostupnosti, oblíbenému pinoutu ke kterému je navrženo hned několik zajímavých modulů (OLED, čidlo teploty, relé aj.). K této desce jsem si vyrobil low-power verzi, která v nejhlubším režimu spánku bere jen lehce přes 5uA. Teď jsem si ještě navrhl desku se stabilizátorem a nabíjecím obvodem a právě o této desce je tento článek.

Čínský modul Buck Boost regulátoru - krásné parametry na papíře
Při stavbě vlastních DC-DC měničů (step-up a step-down) jsem přemýšlel, zda má smysl stavět vlastní regulátor, když jenom součástky stojí okolo stokoruny a na aliexpress nebo ebay najdete hotové moduly za 2 dolary s parádními paramtery... na papíře.

Zvyšující měnič pasující na držáky AA/AAA/CR2032 s nízkou vlastní spotřebou
Jak snížit vstupní napětí jsme tu už měli. Jak ho ale zvyšit? Důležitá je účinnost zařízení i maximální výstupní proud. Zároveň je celá deska velmi malá a tak se vejde na čelo držáku AA/AAA baterie popřípadě můžete zapájet i baterii CR2032.

Snižující měnič s opravdu nízkou vlastní spotřebou a pasující na držák AA/AAA baterií
Navrhl jsem desku s ESP8266 a eInk displejem pro zobrazení aktuálního počasí a krátkodobé předpovědi. Využil jsem eInk displej, který vyniká svou nulovou spotřebou v čase spánku. Samotné ESP8266 odebírá pár desítek uA (50uA). Celé zařízení je tedy velmi úsporné a vhodné na bateriové napájení. Ale jak vyřešit napájení? Použít lineární stabilizátor s vlastní spotřebou třeba i 1 mA? Kompenzovat to vyšší kapacitou baterií? Ne a Ne!

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Použití filtru na seznamy
Cílem tohoto návodu je ukázat, jak lze používat filtry na seznamy. Funkce filtru očekává na vstupu funkci a iterovatelnou proměnnou (v našem případě seznam). Následně použije funkci na každý prvek z dané proměnné. Výstupem filtru je seznam prvků, u kterých námi použitá funkce vrátila true. Ukážeme si to na jednoduchém případě, kdy nás bude zajímat, který prvek je větší než 5. Na vstupu dáme tedy seznam s několika čísly a na výstupu dostaneme seznam čísel, které byly větší než 5.

Power Shield pro řízení výkonových součástek určený pro Arduino (Nano, Uno, Mega)
Do poštovní schránky mi přistál modul (shield) určený pro vývojové desky Arduino Nano, Uno i Mega. Z tohoto pohledu se jedná o velmi univerzální modul, ale co dokáže?

Spínaný zdroj - Step down měnič pro LM2576/ Switching power supply - Step down converter LM2576
Pro svůj velký projekt jsem potřeboval zdroj (step down měnič) o výkonu alespoň 2A a výstupním napětím buď 3.3V nebo nastavitelným (resp. 4.2V). Samozřejmě jsem chtěl co nejvyšší účinnost a proto jsem zvolil spínaný zdroj s obvodem LM2576. Desku jsem navrhl tak, abych pomocí jediné propojky (odpor R2) mohl použít buď typ s pevným výstupním napětím (3.3V, 5V, 12V, ... ) nebo naopak nastavitelným (1.23 - 37V). Účinnost měniče by měla být pro nastavitelnou verzi 77%, pro veriz 3.3V 75%, pro 5V 77%, pro 12V 88%. <#EN> I needed power supply (step down converter) for my big project with minimal 2A current and fixed output voltage (3.3V) or adjustable output voltage. I wanted higher efficiency and that's why I chose switching power supply with LM2576 circuit. I designed the circuit so I could replace LM2576 with fixed output voltage (3.3V, 5V, 12V etc.) for LM2576 with adjustable output voltage. If you want to use fixed output voltage, replace the resistor R2 for 0R value and resistor R1 will not be involved. If you want tu use adjustable version (1.23 - 37V), you calculate values of resistor in the datasheet. The efficiency of 3.3V version is 75%, 5V 77%, 12V 88% and adjustable version is 77%.

Step-down MC34063 - 12-3.3V/500mA
Další konstrukce spínaného měniče, tentokrát snižujícího z 12V na 3.3V s velmi populárním DC/DC měničem MC34063. Požadavky: výstupní napětí 3.3V, maximální odebíraný proud 500mA a maximální zvlnění 100mV. Účinnost tohoto snižujícího měniče byla 73.086%. Spínací frekvence byla 68KHz. Naleznete zde schéma, desku plošného spoje, tabulku naměřených hodnot, grafy i fotky výsledného zařízení... <#EN>This is next circuit switching converter. This converter reduces the voltage from 12V to 3.3V with very popular DC/DC converter MC34063. A efficiency is 73.086%. The switching converter was designed for 500mA with max ripple 100mV. When measuring ripple was the current drawn 550mA. Frequency of switching was 68KHz...

Aktualizováno: (Tabulky, grafy, účinnost) Zdroj s MC34063 +5V k rozšiřující desce pro LaunchPad/ Power supply with MC34063 +5V for expanded board of LaunchPad
Protože jsem navrhnul rozšiřující desku k LaunchPad, myslel jsem i na to, aby bylo možno připojit externí napájení. Podle představ to měl být step-up měnič s integrovaným obvodem MC34063.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
5,606,137 návštěv