Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Supplino - napájecí zdroj s Arduino NanoTiskŘiditelný napájecí zdroj, který obsahuje populární vývojovou deskou Arduino Nano. To je Supplino.
Výkon tohoto zdroje je dán výkonnovým měničem - v tomto případě XL4016E1. Tento měnič má rozsah výstupního napětí 1,25 - 36V a proudu až 8A.

Blokové schéma zdroje je zobrazeno níže.


Z blokového schématu je jasné, jak je celý zdroj zapojen. Z napájecího napětí jsou vytvořeny dvě napájecí větve - stabilních 5V pro napájení Arduino Nano a LCD a výkonnová větev s již zmíněným měničem XL4016E1.
Arduino Nano přes dělič napětí měří napětí, proud zase měří modul s čipem ACS712.
Aktuální napětí, proud a výkon jsou pak zobrazeny na LCD o velikosti 1,8".

Celý návod i program pro Arduino Nano najdete na https://github.com/Settorezero/Supplino

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,244 návštěv