Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Robotický den 2023TiskJiž tuto neděli na Vás bude na robotickyden.cz/2023/ čekat 140 robotů od 70 týmů ze 4 zemí. No to si přece nemůžete nechat ujít!

Robotický den je největší soutěží amatérských robotů v České republice. Jeho pořadateli jsou Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Spolek Robonika, hlavním partnerem Kongresové centrum Praha.

V neděli 4. června se opět bude v Kongresovém centru Praha konat Robotický den. Již 18. ročník soutěže ukáže
téměř 150 robotů od 260 soutěžících ze 4 zemí. Roboti budou soutěžit v jedné nebo i více soutěžích, které si
jejich autoři vybrali z letošní nabídky. Bude v nich možno vidět roboty postavené z vybrané robotické
stavebnice a jako protiváhu roboty postavené zcela podle návrhu svých tvůrců. Kromě soutěžních robotů jsou
pro diváky jako obvykle připraveny ukázky školních projektů studentů všech typů škol a prezentace firem, které
se robotikou a souvisejícími obory v České republice zabývají. „Je vidět, že robotika není jen výsadou vysoce
specializovaných firem, ale že o stavění robotů je zájem již ve školách“ říká ředitel soutěže, RNDr. David
Obdržálek, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Roboty můžete stavět i doma nebo ve
škole, a naučit se při tom řadu věcí, které potom můžete využít i komerčně. Soutěže jsou pak dobrou možností ukázat a porovnat svoje dílo s ostatními.“
Robotický den je otevřen veřejnosti 4. 6. 2023 od 10 do 17 hodin, vstup zdarma.
Adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640, Praha 4, metro C – Vyšehrad

https://robotickyden.cz/2023/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,460,777 návštěv