Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Další vývojové kity Nucleo / More develompent boards - NucleoTisk

Ke stávajícímu portfoliu vývojových kitů s označením Nucleo přibyli další. Seznam těch kitů čítá už 9 položek.Nové vývojové kity Nucleo jsou: L053, F072, F302, F334, a F411

Vývojové kity opět podporují nejznámější vývojová studia (IDE) - IAR, Keil i GCC.

<#EN>The STM32 Nucleo open development platform is growing fast. With five new boards, a total of nine STM32 Nucleo variants are now available, covering a major part of the STM32 portfolio. While ST is preparing a comprehensive offer of expansion boards to be available later this year, eighteen 3rd-party expansion boards are already supported on mbed.org with ready-to-use software components. These boards add connectivity, sensors and actuators to the STM32 Nucleo ecosystem, enabling prototyping of all sorts of applications, including IoT devices.New development boards Nucleo are: L053, F072, F302, F334, a F411

These development boards supports IDE as IAR, Keil and GCC.

http://www.st.com/st-web-ui/active/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?ecmp=ln1847_enews_mcunews_sep2014&sp_rid=NjkwODIzNDk2MzcS1&sp_mid=10915316

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,405,430 návštěv