Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Nový discovery kit - 32F0308DISCOVERYTisk


Další vývojový kit do rodiny discovery kitů od firmy STM. O mikroprocesoru STM32F030 napsal krátký článek web mcu.cz, který najdete zde. Deska obsahuje STM32F030R8T6 s 64KB FLASH paměti, 8KB RAM, 4 LED diody a 2 tlačítka. Na desce je ST-LINK verze 2.

<#EN>


This is new development board from company STM. The website mcu.cz was written short article by STM32F030. The board is consist of STM32F030R8T6 with 64KB FLASH memory, 8KB RAM, 4 LED's and 2 buttons. On the board is ST-LINK version 2.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,928,514 návštěv