Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

IQRF Summit 2018Tisk

IBM vstupuje do IoT aliance v České republice: více než 100 subjektů sází na českou technologii pro Internet věcí

Na právě proběhlé konferenci o Internetu věcí IQRF Summit 2018 – měli návštěvníci možnost vidět, které firmy a jakým způsobem realizují své projekty z oblasti Chytrých měst, Chytrých budov a Průmyslu 4.0. Jedna věc byla pro prezentující společná: buď přímo ve svých výrobcích využívají nebo navazují v nadřazených systémech na českou bezdrátovou technologii IQRF. IBM na summitu oznámilo, že vstoupilo do IQRF Alliance proto, že se chce stát významným strategickým partnerem ostatních členů Alliance.

Věřím, že produkty IBM skvěle doplňují rychle rostoucí IQRF ekosystém. Proto jsme se také rozhodli vstoupit do IQRF Alliance a hrát zde velmi aktivní roli v rozvíjení společných IoT projektů“ sdělil Petr Havlík, obchodní ředitel, IBM Česká republika.

Díky novým prvkům v IQRF ekosystému je nyní možné mimořádně jednoduše postavit IoT řešení z interoperabilních produktů členů IQRF Alliance. Nová zařízení jsou certifikována na IQRF interoperabilitu a zařazena do on-line repozitáře. Když si takové zařízení zákazník koupí, stačí již jen naskenovat kód speciální mobilní aplikací a zařízení se připojí do sítě. V praxi to na Summitu předvedl Šimon Chudoba, předseda IQRF Alliance, a následně si to vyzkoušeli i účastníci praktických workshopů.

Výhody propojení průmyslové technologie Movidius Myriad 2 vybavené umělou inteligencí (AI) s technologií IQRF představil Fabrizio del Maffeo, Managing Director AAEON Europe. „Můžete rozsvítit či zhasnout pouliční světla v závislosti na tom, co infračervená kamera vidí. V případě kolapsu osoby může chytrý systém skrytý za parkovací kamerou vyvolat poplach a přivolat pomoc. Na základě analýzy snímaného obrazu můžete s využitím umělé inteligence reagovat způsobem, který může pomoci chránit životy i majetek.

Princip jednoduchého připojení zařízení do sítě IQRF pomocí nové technologie Smart Connect vysvětlil Vladimír Šulc, jednatel společnosti IQRF Tech a duchovní otec technologie IQRF.

Identifikaci zařízení stačí zadat do řídicího prvku sítě, např. prostřednictvím QR kódu, a toto zařízení je pak připojeno do sítě automaticky. Koncept virtuálních zařízení umožní kombinaci bezdrátové mesh sítě se senzory, aktuátory a ovladači s mimořádně nízkou spotřebou.

Chinru Lin, prezident společnosti Ardomus Networks Corporation, ukázal ve své prezentaci, že technologie IQRF je vhodná nejen pro velké projekty, ale také pro domácí automatizaci.
Tech Data, globální distribuční společnost s centrálou v Londýně, přislíbila svou pomoc členům aliance s propagací a nabídkou jejich produktů a řešení v globálním měřítku.

V oblasti Chytrých budov zaujaly projekty zabývající se optimalizací vytápění hotelů a monitoringem sanitární techniky.

Regulace vytápění hotelových pokojů přináší vyšší komfort pro ubytované hosty, jednodušší vzdálené ovládání vytápění a snížení nákladů na vytápění a provoz.

Vytápěcí systém je propojen s hotelovým rezervačním systémem a vytápění tak probíhá podle rezervací ubytování.

IoT v oblasti sanitární techniky může předcházet závažným zdravotním problémům osob. Systém monitorující frekvenci odpouštění vody a umožňující příliš dlouho stojící vodu v potrubí odpustit je prevencí proti například zdraví ohrožující legionelle.

Ochrana lidských životů, zdraví, ale i úspora nákladů – tato témata byla centrální bodem prezentací Průmyslu 4.0. Díky sledování stavu železničních náspů se ve Velké Británii předchází haváriím vlaků. Práce ve výrobních halách s sebou nese riziko zranění, a proto je vhodné pomocí speciálních senzorů monitorovat stav prostředí a zaměstnanců. Zničení drahého výrobního vybavení lze předejít sledováním stavu jeho součástí a zasíláním zpráv do centrální aplikace, kde dochází k vyhodnocení a případnému alarmu.

Chytrá města mohou obsahovat chytré veřejné osvětlení či chytré osvětlení budov. Výhodou těchto řešení je úspora nákladů a vyšší komfort lidí. Tato řešení jste měli možnost vidět hned u několika členů IQRF Alliance. Snímání stavu venkovního ovzduší je další z důležitých součástí moderního chytrého města. Znečištění ve městech je často alarmující. Pravidelně měřené a veřejnosti dostupné hodnoty mohou pomoci tuto situaci zlepšit. Sledování parkovišť pomocí speciálních senzorů pod jednotlivými parkovacími místy také může pomoci zlepšit život obyvatel měst. Centrálně dostupná data mohou sloužit ke snadnější orientaci při hledání parkovacího místa.

Všechny prezentace budou ke stažení na webu IQRF Summitu 2018.

Workshopy
Během Summitu proběhly dva paralelní workshopy cílené na výrobce zařízení a na integrátory IoT řešení.
Výrobci si prakticky vyzkoušeli celý proces od připojení zařízení, přes úpravu firmware podle IQRF Standardu, až po certifikaci a umístění zařízení do IQRF repozitáře a na Marketplace IQRF Alliance.
Integrátoři byli seznámeni s komponentami IQRF ekosystému a vyzkoušeli si sestavení funkčního celku od senzorů, aktuátorů, přes brány až po aplikace v cloudu. Díky novému IQRF repozitáři je celý proces výrazně zjednodušen. IQRF repozitář rozvíjí IQRF Alliance společně s partnery.

IQRF Wireless Challenge IV
Vítězný projekt vzešel z dílny ostravské univerzity. Nejvíce porotu zaujal projekt Jana Veličky, který detailně zpracoval prototyp dvou měřicích modulů environmentálních hodnot, včetně funkčního prototypu. Tyto moduly jsou zapojitelné do ostatních rozšiřujících modulů typu DDC od firmy IQRF Tech. Ve vizualizaci jsou zobrazovány naměřené hodnoty tlaku, teploty a oxidu uhličitého.

Neformální setkání
Součástí summitu byla již tradičně i společenská akce umožňující neformální setkání účastníků. Lidé tak mohli diskutovat nad tématy, která je zajímají a která mají společná. Tento formát akce je v IQRF Alliance volen záměrně, protože pomáhá v navázání nových obchodních partnerství.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,680,530 návštěv