Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítích



RSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Použití SHA-256Tisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.

Úvod:
Cílem tohoto návodu je ukázat, jak lze do MicroPythonu nainstalovat knihovnu na práci s algoritmem SHA-256. Použijeme modul hashlib.

Všechny články o MicroPython a ESP32/ESP8266 najdete na https://chiptron.cz/articles.php?cat_id=23

Instalace knihovny:
V době psaní tohoto článku nebyla knihovna standardní součástí základní instalace MicroPythonu. Je tedy nutné provést instalaci ručně. V našem případě to znamená zkopírování knihovny do našeho zařízení a následný import knihovny v místě, kde chceme použít její funkce.
Zdrojový kód knihovny je možné stáhnout zde nebo zde. Nejjednodušším způsobem je zkopírovat zdrojový kód a vložit ho do souboru sha256.py .
Pro kontrolu si zkuste v kódu vyhledat slovo import. Žádné by se tam nemělo vyskytovat, což znamená, že knihovna nemá závislost na žádném dalším modulu.
Dalším krokem je samotné nahrání souboru do naší desky. Použijeme k tomu (jako v předchozích dílech) nástroj ampy. Zvolte si vlastní číslo COM portu, podle toho, kam máte zařízení připojeno.
ampy --port COM5 put sha256.py
Práce s knihovnou:
Připojíme se do příkazového řádku naší desky a ověříme, že je soubor opravdu nahrán v naší desce.
import os
os.listdir()



Obrázek 1 – Ověření přítomnosti souboru

Nejprve zkusíme ověřit funkčnost. Provedeme tedy načtení knihovny a vytvoření hashe z nějakého náhodného textu. Následně použijeme funkci hexdigest a její výsledek si vypíšeme.
import sha256
testString = "String to hash with sha256"
hashObject = sha256.sha256(testString)
hash = hashObject.hexdigest()
print(hash)



Obrázek 2 – Výstup

Pomocí této webové stránky můžeme ověřit funkčnost. Výsledky by se měly shodovat.


Obrázek 3 – Ověření výstupu

Ověřit shodnost můžeme udělat pomocí zkopírování textu z webové stránky do našeho zařízení a ověření rovnosti s naší proměnnou hash.


Obrázek 4 – Ověření výstupu

Originální článek je dostupný zde.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,423,703 návštěv