Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Návod jak naprogramovat AVR v linuxu s avr-gcc a terminálemTisk

Zkusím Vám stručně a přehledně napsat návod, jak programovat mikrokontroléry (slengově mikroprocesory) AVR. Na zjednodušení využijeme tzv. makefile, který nám
velmi zjednodušší kompilaci i programování.


Takže začneme samotným "rozborem" makefile. Takže nejprve důležitá poznámka. Makefile musí být ve stejném adresáři jako zdrojový kód!Jak jsem psal, makefile nám slouží k jednoduššímu programování a komplexně ke zkrácení psaných příkazů do terminálu.To nám pomáhá jak v rychlosti, tak i vyvarování se chyb
, tak i pohodlnosti.


První řádek je jasný, zde se zadává typ mikrokontroléru.


Druhý řádek je druh kompilátoru. V našem případě avr-gcc.


Čtvrtý řádek je název hlavního souboru. Standartně se nazývá "main", pokud ale budete mít například "blikac" nemusíte všude přepisovat za "main" "blikac",ale zapíšete to pouze
do tohoto řádku.


Sedmý řádek určuje frekvenci oscilátoru respektive krystalu.


22 řádek ,tak tady "stk500" je druh programátoru (typicky BiProg) "/dev/ttyUSB0" je port kde je umístěn programátor (lze zjistit také příkazy
"lspci" nebo "lsusb") ,pak "m8" je typ mikrokontroléru v tomto případě ATmega8.Příkaz "flash:w:$(PROJECT).hex" nahraje/zapíše do flash paměti "project.hex" v našem případě "main.hex".


24 řádek pokud by jste zadali do terminálu příkaz "make clean" , tak by se vymazali tyto přípony: "*.o *.map *.out *.h".Příkazem "cd /media/Váš oddíl disku/Elekronika/atmega_linux/blikač/" ->viz můj adresář.Disk mám rozdělený na několik částí.
Pokud však máte jeden oddíl kde máte data i systém dohromady, pak napíšete:"cd /home/a tak dále/"


Vychytávka: Pokud nechcete vypisovat můžete využít "doplňování" klávesou Tab,tzn. že napíšete například první písmena slova a dokončíte klávesou Tab.


Tak a teď už jste v adresáři a nemusíte ho znova pokaždé zadávat. Teď napíšete příkaz "make" a ten vám zkompiluje "project(main.c)".Pro příklad jsem nezapojil programátor
a ihned se ozval.


Tak a teď jdeme na nahrání...Pokud tedy máme dobře nahráno, tak můžeme zadat příkaz "make load". To nám nahraje do mikrokontroléru program a provede verifikaci (ověření). Tím jsme dokončili nahrávání
a program by měl tedy fungovat,pokud jste neudělali sami v programu chybu.


Ještě pár připomínek, jak jsem psal výše, tak můžete soubory vymazat vytvořené kompilací příkazem "make clean".Operační systém mám Ubuntu, ale určitě by dto šlo i v jiných
distribucích linuxu.


MUSÍTE MÍT NAISTALOVÁNY TYTO BALÍKY: avr-libc,avrdude,gcc-avr!


Zde je zmiňovaný soubor,makefile

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,658,855 návštěv