Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Modulové ovladače krokových motorů od firmy PololuTiskDRV8434S firmy TI je ovladač krokového motoru s rozlišením až 1/256 kroku. Provozní proud na fázi motoru činí 1,2 A a maximální okamžitá intenzita může dosáhnout až 2 A – tyto parametry jsou dosaženy bez nucené cirkulace vzduchu, není nutný žádný chladič. Ovladač má integrovaný systém detekce znehybnění osy a používá algoritmus řízení zvlnění, který umožňuje přísnou regulaci úrovně proudu a zvýšení účinnosti motoru.
Celý článek je dostupný na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=323

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,339 návštěv