Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Modulové ovladače krokových motorů od firmy PololuTiskDRV8434S firmy TI je ovladač krokového motoru s rozlišením až 1/256 kroku. Provozní proud na fázi motoru činí 1,2 A a maximální okamžitá intenzita může dosáhnout až 2 A – tyto parametry jsou dosaženy bez nucené cirkulace vzduchu, není nutný žádný chladič. Ovladač má integrovaný systém detekce znehybnění osy a používá algoritmus řízení zvlnění, který umožňuje přísnou regulaci úrovně proudu a zvýšení účinnosti motoru.

Moduly značky Pololu s označením POLOLU-376x zavádějí právě tento systém a jsou dostupné ve třech verzích: základní (3764), řízené piny STEP (krok) a DIR (směr), rozšířené o SPI rozhraní (3766) a 3768 (bez potenciometru omezujícího proud). Varianty 3765, 3767, 3769 jsou identické s tím rozdílem, že mají příslušně pájené pinové zásuvky (tzv. goldpin), a proto jejich použití při montáži na kontaktní desku nevyžaduje jakékoliv pájení. V případě modelů vybavených rozhraním SPI navíc uživatel získá možnost softwarově škálovat maximální intenzity proudu.

Modul má ochranu proti přehřátí, zkratu, překročení maximálního provozního proudu. Díky použití systému od TI se výrobek vyznačuje širokou funkčností a může pracovat s rozlišením od 1/256 kroku do 1/1. Pomocí integrovaného měniče napětí (s kondenzátory umístěnými na PCB) obvod minimalizuje generovaná elektromagnetická rušení (EMI).Za povšimnutí stojí také skutečnost, že napájení motoru se může vypínat v rozsahu od 4,5 V do 48 V DC, zatímco samotný ovladač vyžaduje napětí v rozsahu od 1,8 V do 5,5 V DC – a proto spolupracuje se všemi běžně používanými mikrokontroléry. Na platformě GitHub jsou k dispozici bezplatné knihovny pro ovládání DRV8434S pomocí Arduina. Díky podpoře nižších napětí lze moduly Pololu bez větších potíží použít s počítači RaspberryPi (z vyšší úrovně jazyka Python).

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
https://www.tme.eu/cz/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,553 návštěv