Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

OLED display 0.96" - SPI a I2CTiskKoupil jsem si tento hezký 0.96" OLED, který dokáže komunikovat pomocí tří nebo čtyř-drátového SPI nebo I2C sběrnice.
Z výroby je display zapojen pro čtyř-drátovou SPI komunikaci. Pro I2C komunikaci musíme přepájet několik odporů a znát I2C adresu zařízení.

Celý článek naleznete na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=105

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,919,995 návštěv