Vybráno pro vás
 
Hiearchie článků
 
Zdroje FRIWO už i v souladu s DIN EN ISO 13485
Pokud se jedná o lidské zdraví a bezpečnost, není čas na chyby a selhání. Každý segment zdravotnického systému musí být 100% bezpečný a spolehlivý.Po úspěšném absolvování auditu společností TÜV Nord v prosinci 2017 získala firma FRIWO oficiální certifikát dle DIN EN ISO 13485: 2012.

S podporou certifikace nezávislého orgánu se tedy zákazníci společnosti FRIWO mohou spolehnout na systém řízení kvality a vývojové procesy v rámci společnosti, dosahující vysoké nároky regulačních orgánů.

Díky této náročné certifikaci jsou nadále spolehlivým partnerem pro odvětví zdravotnických technologií a ještě více posilují důvěru zákazníků ve své produkty.

DIN EN ISO 13485 definuje regulační požadavky na komplexní systém řízení výrobců lékařských výrobků a zařízení. Jako mezinárodně uznávaná norma obsahuje toto nařízení směrnice týkající se konstrukce a vývoje, výroby, instalace, údržby a distribuce.

Tato certifikace vyžaduje vysokou úroveň přesného dodržování všech procesních kroků. Zvláštní pozornost je věnována následné a úplné dokumentaci a řízení rizik, nejen pokud jde o jejich minimalizaci, ale také rychlou a optimální dohledatelnost produktů a komponentů.

V našem sortimentu naleznete širokou nabídku produktů značky FRIWO.
S výběrem vhodného zdroje FRIWO pro zdravotnická zařízení Vám rádi pomůžeme na adrese friwo@soselectronic.com
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.