Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Články: Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi, BeagleBone

CHIP computer: I2C sběrnice - teplotní čidlo AD7415
CHIP computer samozřejmě disponuje i I2C sběrnicí. K ní můžete připojit nejrůznější zařízení - teplotní čidla, čidla vlhkosti, magnetometry, akcelerometry a spoustu dalších. Samozřejmě musí umět komunikovat skrze I2C sběrnici. V tomto velmi článku vám ukážu, jak na to.

CHIP computer: USB webkamera - vytvoření obrázku i videa
Už jsme se s CHIP computer seznámili, připojili se k WiFi, využili UART, vyzkoušeli rychlost WiFi a USB flash disku, změřili jsme odběr proudu v určitých fázích běhu CHIP computer a také jsme si zablikali LEDkou. Dneska si připojíme USB webkameru. A hned na začátku vám povím, že tento postup můžete dozajista použít na Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi, BeagleBone, Odroid a dalších desítek SBC, kde běží debian nebo nějaká jeho větev (ubuntu, minibian atp). A je to vážně jednoduché.

CHIP computer: nahrání OS, python, LEDka a blikání po bootu
Nahrajeme nový OS, nainstalujeme python, rozblikáme LEDku. A jak poznáte, že CHIP computer dokončil boot a vy se můžete přihlásit? Že vám zabliká LEDkou. Tento script si taky nainstalujeme :-)

CHIP computer: rychlost USB, WiFi, odběr proudu, teplota zařízení
Další článek o CHIP computer. Tentokrát o rychlosti USB, rychlosti připojení skrze WiFi, odběr proudu v jednotlivých fázích (boot a po bootu), log z bootu a jako bonus snímky z termokamery.

CHIP computer: připojení k WiFi, SSH, UART, boot
A je tu další článek. Dneska velmi praktický. Jak se připojit k WiFi, použít SSH, využít UART a jak CHIP computer připojit k displeji/televizi.

CHIP computer: první seznámení a porovnání s Raspberry Pi Zero - pizero
Jak jste se mohli dočíst na sociálních sítích, přišel mi CHIP computer. Populární projekt na kickstarter, který s přehledem docílil zvolenou částku a o dost jí překročil. V tomto článku naleznete nějaké porovnání, odkazy na důležité stránky, videorecenzi a fotografie. V dalším článku se můžete těšit na první zapojení, připojení k WiFi s a bez monitoru, připojení přes SSH, připojení skrze UART a možná i něco více.

Základní zabezpečení linux serveru / How to secure linux server
Rád bych hned na začátek uvedl, že nejsem profesionál v oboru bezpečnosti, ale rád bych zde zveřejnil článek pojednávající o základním zabezpečením linux serveru. Článek vychází z nastudované literatury a tak nějak i ze zkušeností. Příchodem Raspberry Pi, Cubieboard nebo Banana Pi se rozmohla možnost mít doma i vlastní server. Ano, zní (a je) to naprosto super, mít vlastní stránky u sebe na serveru a pokud máte veřejnou IP adresu, nic vám nebrání se dostat na vaše stránky i z jiné, než lokální sítě. S tímto počinem ale přicházejí i rizika a nejsou vůbec malá. Ve světě internetu existují stovky, tisíce, milióny robotů zkoušející se dostat na nejrůznější servery a stejně tak i lidé, kteří to chtějí zkusit sami. Další částí možných útočníků jsou sousedi, kteří to mohou zkusit také - student střední nebo i základní školy chce "hacknout" všechno :-) Vycházejme z modelové situace, aby to vysvětlování bylo alespoň trochu účelné (mnoho informací lze však převést i na jiné situace). Máme doma server s Raspberry Pi (Banana Pi, BeagleBone, Cubieboard aj.) a nainstalovaným OS Raspbian (Cubian, Debian, Ubuntu, arcOS aj). Zabezpečení samotných stránek je jedna věc, druhá je přístup do serveru. <#EN> I would like to tell you that I'm not prefessional in security, but i would like to show you article about basic security of linux server. Sources for this article is my own experinces and literature search. With distribution of single-board computers as Rasberry Pi, Banana Pi, Cubieboard was created possibility to have own server at the home. Yes, it's amazing and if you have public IP address, you can connect from anywhere. You have to think for possible dangerous and these dangerous aren't negligible. In the world of internet exists a lot of robots which want to give access to your server. Other atackers can be neighbors. Yes, student of primary school or high school want be hacker - they want hack everything :-) We have a model situation (It will be easier to explain). We have server with Raspberry Pi (Banana Pi, BeagleBone, Cubieboard etc.) with OS Raspbian (Cubian, Debian, Ubuntu, arcOS etc.). The security of websites is one security problem, the second security problem is access to the server.

Samba - Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi, Linux, Windows, Raspbian, Cubian
Chtěl jsem si na cubieboard vytvořit jednu partition, kterou si budu sdílet skrze sambu (samozřejmě lze také sdílet externí hard disk nebo flash disk). Skrze samba můžete sdílet i pouze jednu složku. V následujícím návodu vám popíši jak. Tento návod můžete použít i pro další systémy jako raspbian, cubian, debian, ubuntu nebo jiných distribucích linuxu, které rozběhnete na Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi nebo jiném zařízení. Pokud chcete sdílet jenom jednu složku, máte jednodušší práci. Pokud chcete sdílet prostor na USB flash disku, hard disku nebo SD kartě, pak je práce o trochu složitější. Já chtěl přímo na SD kartě. Proto jsem vyndal SD kartu a v počítači zapnul GParted a vytvořil si FAT32 partition. Proto následují návod bude pro tento konkrétní případ. S menšími změnami ho můžete použít i na jiné použití. <#EN> I wanted to share storage on my cubieboard through samba. You can use this tutorial for other storage media. For example SD card, HDD, Flash disk or something else. You can share only one file too. This tutorial can be used for other operating systems as raspbian, cubian, debian, ubuntu or other distribution of linux. These systems running in the Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi or other devices. If you want to share only one file, the process is easier. I wanted to share partition of SD card. I needed GParted for partition of SD card. Shared partition is FAT32 system.

Dropbox pro Raspberry Pi, CubieBoard, Banana Pi a další
Chcete mít Dropbox na Raspberry Pi, CubieBoard, Banana Pi a dalších jednodeskových počítačích? Pak zkuste Dropbox Uploader. Jednoduchá shell script pro nahrávání, stahování souborů a složek, vytváření složek a mnoho dalšího. Zde je jednoduchý návod: <#EN> Very nice tutorial shared the website http://raspi.tv/2013/how-to-use-dropbox-with-raspberry-pi

Raspberry Pi - Jak ovládat GPIO z webu / How to control a GPIO from website
Pokud si zahráváte s myšlenkou ovládat zařízení pomocí webové stránky, pak byste si tento článek měli určitě přečíst. V článku rozeberu možnosti jak ovládat GPIO z webové stránky. K dispozici jsou zdrojové kódy python script a 2 php soubory. Rozsvítíme LED pomocí PHP, který přímo spustí python script nebo PHP soubor pouze zapíše do databáze MySQL a cron spustí každou minutu náš python script. V prvním případě budeme zapisovat "nového" uživatele přímo do /etc/sudoers.tmp a ošetříme chybu "sudo: no tty present and no askpass program specified". Ve druhém případě vytvoříme nový cron proces, který se má spouštět každou minutu do cronetab.... <#EN> If you want to control GPIO through webpage, you have to read this article. I will describe how to control GPIO from webpage. You can download 2 PHP files and 1 python script. I will describe two ways how to run python script which will control GPIO. First way will run python script directly from PHP. We will turn on LED with PHP which write to the MySQL database and the cron runs our python script every minute. In the first way we add "new" user to /etc/sudoers.tmp and we repair the error "sudo: no tty present and no askpass program specified". In the second way we create new cron process which we write to the cronetab...

Jak opravit OpenSSL na Raspberry Pi -Raspbian/ How to repair OpenSSL on Raspberry Pi - Raspbian
S nedávno zveřejněnou chybou v OpenSSL (Heartbleed Bug) nastává otázka, jak tuto chybu odstranit na Raspberry Pi OS Raspbian. Řešení je velmi jednochuché... + Velmi jednoduché pochopení problému - komiks! <#EN>In last time was published bug in the OpenSSL (Heartbleed Bug). How to repair OpenSSL on Raspberry Pi - OS Raspbian? The result is very easy.... + Very easy explaining this bug - comics.

FTP na Raspberry Pi - anonymous i ftp-user / FTP with Raspberry Pi - anonymous and ftp-user
V tomto návodu naleznete jak nainstalovat FTP na Raspberry Pi, jak nastavit FTP jenom pro uživatele nebo anonymous uživatele. <#EN>You can find how to install FTP with Raspberry Pi, how to set FTP for user or anonymous users.

Raspberry Pi - zapnutí, vypnutí a blikání LED / LED Turn On/Off and Blinking
Program pro ovládání LED (zapnutí/vypnutí a blikání). U blikání zadáváte počet opakování a periodu. Program je napsán v programovacím jazyce python. LED je připojena na vývod GPIO 7. Naleznete zde jak vytvořit soubor, kompletní kód i jak ho spustit. <#EN>Code for controlling LED (turn ON/OFF and blinking). Choice blinking LED you have to specify number repeating and blinking period. The code is written in python. LED is connected on GPIO 7. You find "How to create file" and complete code.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
6,979,590 návštěv